Miejsce Spotkań

Społeczny Dom Kultury

Miejsce Spotkań to dom kultury inny niż wszystkie. Jest społeczny, to znaczy organizowany oddolnie przez lokalną społeczność. Działa na zasadzie dobrowolności – jeśli masz pomysł, który chcesz zrealizować, możesz przyjść do Miejsca Spotkań i otrzymasz tu wszelkie potrzebne wsparcie: w pełni wyposażone sale do organizacji spotkań, kuchnię i jadalnię do prowadzenia warsztatów kulinarnych, gościnną przestrzeń zielonego i bezpiecznego podwórka, a także wsparcie organizacyjne i promocyjne od naszego stowarzyszenia, które opiekuje się tym miejscem.

Dyskusja o drzewach w Łodzi? Warsztaty robienia biżuterii? Kurs rysunku? Pokaz zdjęć i opowieści podróżników? A może zajęcia jogi dla seniorów lub spotkanie fanów gier RPG? Bez względu na to w jakim wieku jesteś i czym się interesujesz, znajdziesz w ofercie Miejsca Spotkań coś dla siebie. A jeśli nie, zawsze możesz zorganizować to sam/a. 

W Miejscu Spotkań możesz też nieodpłatnie uzyskać pomoc psychologa i prawnika. Jeśli potrzebujesz wsparcia w innym zakresie – daj nam znać, zobaczymy co możemy dla ciebie zrobić. Możesz też skorzystać z przestrzeni co-workingowej, w której czekają na Ciebie w pełni urządzone stanowiska do spokojnej pracy z widokiem na zieleń za oknem. 

Wszystkie informacje o działaniach znajdziesz na stronie Miejsca Spotkań 

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco z tym co się u nas dzieje.

———————————————————————————————————–

Świetlica w Miejscu Spotkań

Świetlica w latach 2024-2026

Projekt „Świetlica w MIEJSCU SPOTKAŃ 2024-26” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Celem projektu jest zwiększenie od 01.04.2024 do 30.11.2026r. kompetencji wspierających integrację społeczną u 40 osób (20K20M) z grupy dzieci i młodzieży z terenu Łodzi, w ramach placówki wsparcia dziennego pn. Świetlica w Miejscu Spotkań. Grupę docelową projektu stanowią dzieci i młodzież w wieku 6-17 lat z terenu Łodzi, wymagający wsparcia z powodu własnych problemów rozwojowych, edukacyjnych, zdrowotnych, niewystarczających kompetencji osobistych i społecznych, a także pochodzących z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wsparciem objęte zostanie też otoczenie ww. grupy – głównie ich rodzice/opiekunowie prawni.

Główne rezultaty:

– Całkowita liczba osób objętych wsparciem: 40 (20K20M)
– Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu: 20
– Liczba osób objętych usługami w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej: 40 (20K20M)

Zadania obejmują podstawową działalność placówki wsparcia dziennego oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej. Działalność podstawowa koncentruje się na zapewnieniu opieki wychowawczej, wsparciu psychologicznym, socjoterapeutycznym, logopedycznym, rozwijaniu kompetencji osobistych i społecznych, wspomaganiu edukacji szkolnej, kształtowaniu postaw proekologicznych i sprzyjających przyjaznemu traktowaniu przyrody. Projekt wspiera równe szanse dla wszystkich, bez dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, na każdym etapie i w każdym procesie realizacji.

Całkowita wartość projektu: 1 781 024,65 zł. Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 691 212,15 zł.

Regulamin uczestnictwa

Karta zgłoszenia dziecka

Czas pracy: poniedziałek-piątek w godz. 13.00-19.00
Miejsce: ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9
Jak: na zapisy

Kierownik placówki: Marcin Jerzyk
Kontakt: mjerzyk@spoleczniezaangazowani.pl
Telefon: 607 264 279 w dni robocze między 14.00 a 17.00
Spotkania osobiste: w dni robocze między 14.00 a 17.00


Projekt „Świetlica w Miejscu Spotkań” w roku 2024 współfinansowany jest ze środków Urzędu Miasta Łodzi oraz Polskiej Akcji Humanitarnej Program Pajacyk.


Świetlica w latach 2021-2023

Nieodpłatny klub dla dzieci i młodzieży – działa od 5 lat. Wspieramy w rozwoju zainteresowań, nauce, życiu społecznym i osobistym. Od czerwca 2021 rozpoczynamy działania w nowej formule i w rozbudowanym zakresie – będzie więcej zajęć ekologicznych i rozwojowych, więcej korepetycji i zajęć edukacyjnych, więcej wyjść i wycieczek. Więcej zabawy i prostych radości!

Kiedy: poniedziałek-piątek w godz. 13.00-19.00
Gdzie: ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9
Jak: na zapisy

Kierownik placówki: Marcin Jerzyk
Kontakt: mjerzyk@spoleczniezaangazowani.pl
Telefon: 607 264 279 w dni robocze między 14.00 a 17.00
Spotkania osobiste: w dni robocze między 14.00 a 17.00

Partnerzy Świetlicy
Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” – link do strony
Fundacja „W Człowieku Widzieć Brata” – link do strony

Profil FB: https://www.facebook.com/%C5%9Awietlica-w-Miejscu-Spotka%C5%84-106748445134166

——————————————————————————————————————-

Co oferujemy?

 • opiekę i aktywności w dni robocze w godz. 13.00-19.00 oraz w wybrane weekendy
 • podejście proekologiczne w pracy Świetlicy
 • pomoc w odrabianiu lekcji oraz korepetycje
 • zajęcia z zakresu kompetencji komputerowych i rozwoju kompetencji osobistych
 • wyjścia i wycieczki tematyczne
 • warsztaty wakacyjne
 • inne działania wspierające różne sfery rozwoju i aktywności naszych podopiecznych
 • wsparcie psychologa (dla dzieci i rodziców)
 • miejsce umożliwijące wspópracę z osobami z dysfunkcjami

——————————————————————————————————————-

Rekrutacja dzieci i młodzieży

Regulamin udziału w projekciedo pobrania tutaj
Kwestionariusz rekrutacyjny dziecka – do pobrania PDF / word
Regulamin placówkido pobrania tutaj
Statut placówkido pobrania

 • rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym w ramach dostępnych miejsc
 • prosimy pobrać plik „kwestionariusz rekrutacyjny” i wypełniony przynieść do biura kierownika placówki (Miejsce Spotkań, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9) w dni robocze w godz. 14.00-17.00
 • kwestionariusz będzie również dostępny do pobrania w biurze kierownika świetlicy oraz zapewnione będzie wsparcie przy jego wypełnianiu
 • złożenie kwestionariusza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do placówki

——————————————————————————————————————-

INFORMACJE ŚWIETLICOWE

Czerwiec 2022: Harmonogram realizacji wsparcia – pobierz
Maj 2022: Harmonogram realizacji wsparcia – pobierz
Kwiecień 2022: Harmonogram realizacji wsparcia – pobierz
Marzec 2022: Harmonogram realizacji wsparcia – pobierz
Luty 2022: Harmonogram realizacji wsparcia – pobierz
Styczeń 2022: Harmonogram realizacji wsparcia – pobierz

Grudzień 2021: Harmonogram realizacji wsparcia – pobierz
Listopad 2021: Harmonogram realizacji wsparcia – pobierz
Październik 2021: Harmonogram realizacji wsparcia – pobierz
Wrzesień 2021: Harmonogram realizacji wsparcia – pobierz
Sierpień 2021: Harmonogram realizacji wsparcia – pobierz
Lipiec 2021: Harmonogram realizacji wsparcia – pobierz ____________________________________________

29.10.2021 – ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIE OFERTOWE Zajęcia z zakresu kompetencji cyfrowych dla dzieci i młodzieży w wieku 6-17 lat uczęszczających do świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani w Łodzi”.

W postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez panią Julię Stasio.
Oferta złożona w dniu 21.10.2021; cena: 60 zł brutto.

15.10.2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE Zajęcia z zakresu kompetencji cyfrowych dla dzieci i młodzieży w wieku 6-17 lat uczęszczających
do świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani w Łodzi”.

Zapraszamy do składania ofert.
Dokumenty (zaktualizowane):

——————————————————————-

Zapytanie nierozstrzygnięte

14.09.2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE Zajęcia z zakresu kompetencji cyfrowych dla dzieci i młodzieży w wieku 6-17 lat uczęszczających
do świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani w Łodzi”.

Zapraszamy do składania ofert.
Dokumenty:

——————————————————————-

01.09.2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE „Świadczenie usług psychologa …” ROZSTRZYGNIĘCIE

W postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez SYNESTEZJA Marta Kacprzyk, ul. Kasprzaka 14 lok. 3, 91-078 Łódź, NIP 8442275092.

Oferta złożona w dniu 23.08.2021; cena: 98 zł brutto.

——————————————————————-

11.08.2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE „Świadczenie usług psychologa w formie konsultacji indywidualnych oraz zajęć grupowych dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat oraz ich rodziców w świetlicy opiekuńczo-specjalistycznej”.
Szczegóły dostępne są w Bazie konkurencyjności. Zapraszamy do składania ofert.

——————————————————————-

02.08.2021 – ZAPYTANIE OFERTOWEROZSTRZYGNIĘCIE

W postępowaniu złożono dwie oferty. Obie podlegały ocenie. Wybrano ofertę złożoną przez CONNER Sp. z o.o., 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27 / 29
NIP 725 189 52 09
Oferta złożona w dniu 29.07.2021; cena: 43 283,70 zł brutto.

——————————————————————-

26.07.2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE „Zakup i dostawa 13 zestawów komputerowych z akcesoriami, urządzenia wielofunkcyjnego i mobilnego monitora interaktywnego do placówki wsparcia dziennego prowadzonej przez Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani w Łodzi”.

Zapraszamy do składania ofert .

Zapytanie ofertowe. Formularz ofertowy.

——————————————————————-

28.05.2021 – POSTĘPOWANIE NA USŁUGI KATERINGOWEROZSTRZYGNIĘCIE

W postępowaniu złożono dwie oferty. Obie podlegały ocenie. Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia” Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych
ul. Krawiecka 10abc, NIP 726-26-52-374
Oferta złożona w dniu 26.05.2021; cena: 12,00 zł brutto.

——————————————————————-

20.05.2021 NABÓR WOLONTARIUSZY I OSÓB NA PRAKTYKI STUDENCKIE

Zapraszamy osoby zainteresowane wolontariatem w świetlicy specjalistycznej oraz studentki i studentów chcących odbyć praktyki do kontaktu z nami: biuro@spoleczniezaangazowani.pl i/lub mjerzyk@spoleczniezaangazowani.pl lub osobiście w dni robocze w godz. 13.00 – 18.00 w Miejscu Spotkań przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9 w biurze projektu, osoby do kontaktu: Agnieszka Reiske, Marcin Jerzyk.

——————————————————————-

17.05.2021 POSTĘPOWANIE NA USŁUGI KATERINGOWE

Zapraszamy do składania ofert na dostawę posiłków dla dzieci i młodzieży w okresie czerwiec 2021 – sierpień 2023. Szczegóły dostępne są w bazie konkurencyjności: TUTAJ

Zapytania i odpowiedzi w sprawie oferty: Pyt. nr 1

——————————————————————-
22.04.2021 NABÓR DZIECI I MŁODZIEŻY

Brak opisu.


Zapraszamy do zgłaszania zainteresowania zapisaniem dzieci i młodzieży do Świetlicy. Informacji udziela p. Marcin Jerzyk – kierownik placówki: mjerzyk@spoleczniezaangazowani.pl lub osobiście w dni robocze w godz. 14.00 – 19.00 w biurze świetlicy.

Regulamin udziału w projekciedo pobrania tutaj
Kwestionariusz rekrutacyjny dziecka – do pobrania PDF / word

——————————————————————-
22.04.2021 NABÓR KADRY

Brak opisu.


Zapraszamy do udziału w rekrutacji przyszłych pracowników naszej Świetlicy:

– wychowawczyni/ca – pobierz ogłoszenie
– wychowawczyni/ca-socjoterapeuta- pobierz ogłoszenie

———————————————————————-

Działania realizowane będą w ramach realizacji projektu Świetlica w MIEJSCU SPOTKAŃ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Czas realizacji projektu: 01.03.2021- 30.11.2023
Koordynator projektu: Agnieszka Reiske, biuro@spoleczniezaangazowani.pl

———————————————————————————————————–

Sklep charytatywny

Działania w sklepiku są zawieszone z powodu wojny w Ukrainie – udzielamy pomocy uchodźcom korzystając ze zgromadzonych zasobów.

SPRAWUNKI to sklep dobroczynny, nawiązujący do idei popularnych w Anglii charity shops. Możesz kupić w nim używane ubrania, książki, zabawki, artykuły gospodarstwa domowego i inne przedmioty z drugiej ręki, w bardzo przystępnych cenach. Cały dochód z działalności sklepu przeznaczamy na organizację wydarzeń w Miejscu Spotkań. Aby być na bieżąco śledź profil SPRAWUNKÓW na Facebook’u lub wygodnie rób zakupy w naszym sklepie na Allegro.

SPRAWUNKI to inicjatywa, u podstaw której leżą:

 1. idea społecznego zaangażowania i odpowiedzialności za planetę – dzielimy się tym, czego mamy nadmiar, wspieramy lokalny rozwój,  dajemy szansę na dalsze wykorzystywanie rzeczy, które są jeszcze w dobrym stanie, a właścicielom nie są już potrzebne
 2. zamiar tworzenia nowych miejsc pracy – wspieranie zatrudnienia osób, które z różnych powodów mają trudności z podejmowaniem i utrzymaniem aktywności zawodowej (i społecznej), poprzez np. przeszkalanie, zatrudnianie, pośrednictwo w zatrudnianiu
 3. potrzeba zapewnienia różnorodnych źródeł finansowania działalności stowarzyszenia – dążenie do stabilizacji finansowej organizacji a poprzez to zwiększenie możliwości wspierania rozwoju lokalnej społeczności

Koordynatorka sklepu SPRAWUNKI: Ewa Jaraczewska-Sikora
e-mail: ejaraczewska@spoleczniezaangazowani.pl
tel. 697 036 963

Kawiarenka Naprawcza

Dzięki finansowaniu Fundacji Veolia oraz pracy własnych rąk uruchomiliśmy w 2020 roku w pomieszczeniu gospodarczym w centrum podwórza kawiarenkę naprawczą (repair cafe), czyli miejsce wyposażone w niezbędne narzędzia do podjęcia samodzielnej naprawy / odświeżenia roweru lub mebli.

Kawiarenki naprawcze są praktyczną realizacją zasady 3R: Reduce, Reuse, Recycle. Idzie o zmianę świadomości oraz to, by ograniczyć ilość śmieci na świecie. Zbyt często z lenistwa zapominamy, że zamiast wyrzucić zepsuty przedmiot możemy go naprawić lub dać mu drugie życie poprzez wykorzystanie w innym celu lub kształcie.

W naszej kawiarence znajdą Państwo stoły robocze przystosowane do prac stolarskich oraz przydatne narzędzia i urządzenia, jak pilarkę tarczową, liczne szlifierki, wyrzynarkę, piły ręczne, dłuta, młotki, imadła itp.

W kawiarence obowiązuje regulamin. Korzystać z niej można od poniedziałku do soboty w godzinach 11 – 20. Termin należy umówić pisząc mail na adres: kawiarenkanaprawcza@gmail.com.