O Starym Polesiu

Centrum naszych działań i oczkiem w głowie od 13 lat jest Stare Polesie. Dlaczego?

Bo znamy i lubimy Stare Polesie. Napisaliśmy nawet przed laty o naszej małej ojczyźnie broszurę informacyjną, do pobrania tutaj.

Możemy też opowiedzieć o tym za pomocą filmów: