Działania

Działania aktualne

Miejski Program Mikrograntów Łódź 2021


Tytuł projektu: Miejski Program Mikrograntów 2021 – inicjatywy społeczności lokalnych
Czas realizacji: wrzesień – grudzień 2021

Konkurs jest finansowany ze środków budżetu Miasta Łodzi.
Konkurs realizowany jest na terenie Miasta Łodzi, na rzecz jego mieszkanek i mieszkańców.

Rodzaj działań

 • przeprowadzenie konkursu na udzielenie wsparcia finansowego (mikrograntów) na realizację inicjatyw lokalnych
 • wsparcie doradcze wnioskodawców i realizatorów inicjatyw

Informacje dodatkowe

Operator (Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani) wybrany w drodze konkursu ofert realizuje działania na podstawie umowy z Urzędem Miasta Łódź.
Informacje na stronie Urzędu: https://uml.lodz.pl/decydujemy/wspieramy/ngo/mikrogranty/

Bieżące wiadomości m.in. o konkursie dostępne będą w newsletterze: https://miejscespotkan.org/newsletter/

#mikrograntyłódź2021

———————————————————————————————
Dokumenty konkursowe (dostępne od 13.09.2021r.)


Posiedzenie Komisji Konkursowej:
Wyniki oceny formalnej – wszystkie wnioski spełniły wymagania i skierowane zostały do oceny merytorycznej – lista wniosków
Wyniki oceny merytorycznej/wynki konkursulista wniosków

Dla Realizatorów:

——————————————————————————————

Grupy nieformalne poszukujące patronów powinny zwrócić uwagę na tematykę i zakres swojego projektu oraz jego zgodność z celami i działaniami statutowymi potencjalnego Patrona.
Partnerów mozna szukać m.in. tu: Portal Organizacji Pozarządowych, Spis organizacji https://spis.ngo.pl/

Organizacje, które zgłosiły do biura projektu możliwość objęcia PATRONATEM grup nieformalnych (nie ma obowiązku korzystania z patronatu wymienionych ogranizacji, można samemu wyszukać patrona, np. organizację mającą siedzibę w pobliżu realizacji zadania):

Fundacja ARTernatywa
mail: grupa.arternatywa@gmail.com
tel.: +48 507 244 980; https://arternatywa.eu/

Fundacja W Człowieku Widzieć Brata
tel.: 669 322 406
http://www.pomagajznami.org/

Fundacja 2035
email: krzysztofsmug@gmail.com ; http://2035.pl/

Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju Regio
ul. Kamińskiego 3/5 lok.43, 91-427 Łódź
Tel. 693 400 228; https://regiocentrum.pl/

Fundacja Stare Polesie
tel. 519 326 994

Fundacja Płyńmy Razem
plynmyrazem@gmail.com, tel. 601 141 477 

Fundacja Jagiełło
fundacjajagiello@op.pl; tel. 660 216 049
www.fundacjajagiello.pl

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej
ul. Narutowicza 8/10, 90-135 Łódź
tel. 511 214 087; kontakt@inkubatorps.pl
https://inkubatorps.pl/

——————————————————————————————–

MENADŻERKA PROJEKTU/doradczyni: Agnieszka Reiske
Doradczynie: Ewa Jaraczewska – Sikora, Marta Rąkowska-Gromadzka, Marta Karbowiak
Grafika: Marta Karbowiak

Kontakt: mikrogranty@spoleczniezaangazowani.pl, tel. 782 075 949 w godz. 13.00 – 19.00
Biuro projektu: Miejsce Spotkań, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9, bud. S, pok. S1

———————————————————————————————————-
REALIZOWANE INICJATYWYMały mechatronik – Stowarzyszenie 2Piny

———————————————————————————————————-
AKTUALNOŚCI PROJEKTU „Miejski Program Mikrograntów 2021”

15.10.2021 Wyniki oceny merytorycznej

Jest już dostępna lista rankingowa wniosków konkursowych. Gratulujemy! W najbliższych dniach zaprosimy na podpisywanie umów.

06.10.2021 Wyniki oceny formalnej

Wszystkie wnioski, po uzupełnieniu braków, skierowane zostały do oceny merytorycznej.

———————————————————————————————————-

14.09.2021 Spotkania doradcze

Spotkania mogą odbywać się w formie stacjonarnej oraz on-line – według preferencji wnioskodawców. Jedno spotkanie trwa 60 – 90 minut.
Bardzo prosimy o przygotowanie się do spotkań: zapoznanie się z dokumentami konkursowymi, przemyślenie propozycji działań, które chcą Państwo realizować. Dzięki temu spotkania będą efektywniejsze 🙂

Terminy spotkań doradczych stacjonarnych:

 • 17.09.2021 r. (piątek) od 16.00 do 20.00
 • 18.09.2021 r. (sobota) od 12.00 do 16.00
 • 21-24.09.2021 r. (wtorek – piątek) od 16.00 do 20.00
 • 25.09.2021 r. (sobota) od 12.00 do 16.00
 • 28.09 – 1.10.2021 r. (wtorek-piątek) od 16.00 do 20.00
 • 2.10.2021 r. (sobota) od 12.00 do 16.00

Terminy spotkań doradczych on-line:

 • 22 – 24.09.2021 r. (środa – piątek) od 18.00 do 21.00
 • 29.09 – 01.10.2021 r. (środa – piątek) od 18.00 do 21.00

Zapisy: mikrogranty@spoleczniezaangazowani.pl
W razie potrzeby zaproponujemy kolejne terminy.

#mikrograntyłódź2021

———————————————————————————————————-

10.09.2021 Spotkania informacyjne

 • 15.09 (środa), godz. 17.00 – Miejsce Aktywności Lokalnej Wólczańska 168
 • 17.09 (piątek), godz. 18.00 – Miejce Sptkań, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9, sala M11
 • 20.09 (poniedziałek), godz. 17.30 – Biblioteka Gdańska , ul. Gdańska 8
 • 23.09 (czwartek), godz. 17.00 – Biblioteka Rozgrywka, ul. Powstańców Wielkopolskich 3
 • 24.09 (piątek), godz. 17.00 – Biblioteka na Złotnie, ul.Garnizonowa 38

Zgłoszenia: mikrogranty@spoleczniezaangazowani.pl

———————————————————————————————————-

09.09.2021 Konferencja prasowa

W poniedziałek 13 września o godz. 13.00 odbędzie się w biurze projektu konferencja prasowa, w czasie której przedstawimy informacje o Miejskim Programie Mikrograntów 2021 i planowanym konkursie. W konferencji udział wezmą również przedstawiciele Oddziału ds. Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Biurze Aktywności Miejskiej, Urzędu Miasta Łodzi.

Edit:

Materiały w mediach:

TVP Łódź – przejdź do materiału

Radio Łódź – przejdź do materiału

TV TOYA – przejdź do materiału

———————————————————————————————————-

08.09.2021 Informacje o konkursie

Przekazanie informacji o programie i udostępnienie dokumentacji konkursowej zaplanowane jest na 13 września 2021r.


Miejsce Spotkań – społeczny dom kultury (od 2015)

Jesteśmy inicjatorami utworzenia i organizacją prowadzącą społeczny dom kultury na osiedlu Stare Polesie w Łodzi. Przyświecającą nam ideą było i jest tworzenie miejsca otwartego na różne działania, inicjatywy, aktywności grup zorganizowanych, organizacji, artystów, ale też osób indywidualnych.

Zapraszamy do współpracy. Więcej na www.miejscespotkan.org

Koordynator: Szymon Iwanowski
Partnerzy: lokalne organizacje, uczelnie, artyści, aktywiści i wolontariusze, biznes i media

Bieżące wiadomości dostępne będą w newsletterze: https://miejscespotkan.org/newsletter/


Świetlica w Miejscu Spotkań (od 2015)

Świetlica dla dzieci i młodzieży w wieku 6 – 17 lat z obszaru m. Łodzi.

Więcej informacji TUTAJ.

Kierownik placówki: Marcin Jerzyk
Partnerzy: lokalne organizacje, uczelnie, artyści, aktywiści i wolontariusze, biznes i media

Bieżące wiadomości dostępne będą w newsletterze: https://miejscespotkan.org/newsletter/


Staropolescy. Sezon pierwszy (2021)/ Kultura – edukacja, animacja, sieciowanie


Tytuł projektu: STAROPOLESCY. Serial osiedlowy, sezon pierwszy
Czas realizacji: kwiecień-październik 2021

Rodzaj działań

 • projekt wykorzystujący różne formy ekspresji, rozwijający kreatywność i umiejętności twórcze uczestników, o charakterze integracyjnym, oparty na współdziałaniu różnych grup wiekowych i społecznych
 • edukacja kulturalna
 • animacja społeczna i kulturalna
 • sieciowanie instytucji kultury

Opis projektu

W czasie działań zmierzać będziemy do przygotowania pięciu 40minutowych interaktywnych spektakli przeznaczonych do prezentacji w podwórkach. Każdy ze spektakli stanowić będzie kolejny odcinek serii i prezentowany będzie w innym miejscu – w innym podwórzu osiedla Stare Polesie.
Odwołując się do konwencji serialu zaproponujemy cykl wydarzeń włączających i ożywiających miejskie przestrzenie. Współtwórcami i gospodarzami wydarzenia, a zarazem widzami spektaklu będą lokalne mikrospołeczności – mieszkańcy Łodzi, osiedla Stare Polesie.

Co się wydarzy?

 • spotkania animacyjne ze wspólnotami mieszkańców zainteresowanych uczestniczeniem w projekcie (kwiecień/maj’21 – docelowo wybór 5 lokalizacji)
 • warsztaty animacyjne i edukacyjne w każdym z 5 wybranych podwórzy (maj-lipiec’21)
 • przygotowanie materiału do stworzenia miniserialu: scenariusze, teksty piosenek, muzyka, scenografie (maj-sierpień’21)
 • wyjścia do lokalnych instytucji kultury (czerwiec-październik’21)
 • 5 otwartych spektakli w przestrzeniach podwórzy, z zaproszeniem publiczności z sąsiedztwa (sierpień/wrzesień’21)
 • powstanie vidokomiks
 • powstanie „manual” – podręcznik animacji kulturalnej w animowaniu i sieciowaniu społeczności lokalnych

——————————————————————————————–
Menadżer projektu: Agnieszka Reiske
Koordynacja merytoryczna/ koncepcja artystyczna: Konrad Dworakowski
Zespół: MARIKA WOJCIECHOWSKA (warsztaty, scenografia), PRZEMYSŁAW BUKSIŃSKI (warsztaty, aktor, animator); PIOTR KLIMEK (kompozycje, udział w spektaklach), RAMI SHAYA (videokomiks)
Animatorka: Oksana Hałatyn-Burda

Kontakt: biuro@spoleczniezaangazowani.pl, tel. 508 38 88 40
Biuro projektu: Miejsce Spotkań, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9

Współfinansowanie: Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Edukacja kulturalna.

Bieżące wiadomości dostępne będą w newsletterze: https://miejscespotkan.org/newsletter/

———————————————————————————————————-

AKTUALNOŚCI PROJEKTU „STAROPOLESCY”

17.05.2021 WYBRANE LOKALIZACJE

W ramach projektu podejmujemy działania w kolejnych lokalizacjach:

 • Kopernika 39
 • Pogonowskiego 80
 • Więckowskiego 32
 • 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 13
 • Pogonowskiego 26

———————————————————————————————————-

19.04.2021 NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Zapraszamy do kontaktu mieszkanców kamienic zlokalizowanych na Starym Polesiu – tych, którzy zainteresowani są udziałem w naszym projekcie.
Czego oczekujemy?

 • współpracującej społeczności mieszkańców (minimum 10 osób): udziału w animacjach i warsztatach, otwartości na zaproszenie osób spoza kamienicy na realizowane wydarzenia i spektakle, zaangażowania w procesy twórcze w postaci współtworzenia przedstawień, pomocy w realizacji, w tworzeniu scenografii, czasem może upieczenia ciasta, by było bardziej rodzinnie i sąsiedzko 😉
 • podwórza z przestrzenią umożliwiającą zorganizowanie warsztatów i spektakli, w tym dostępu do prądu
 • lokalizacja – ze względów projektowych – na obszarze osiedla Stare Polesie (dotyczy tylko lokalizacji podwórza – uczestnicy mogą byc z całego miasta!)

Kapliczki miejskie / Kultura – dziedzictwo (od 2021)

Dokumentowanie dziedzictwa kultury w postaci kapliczek miejskich
www.kapliczkimiejskie.pl

Termin realizacji: od maja 2021 w Łodzi (w kolejnych latach rozszerzenie działań na kolejne miasta)

Zakres działań:

 • mapowanie obiektów – zgromadzenie informacji o istniejących na obszarze Łodzi kapliczkach, krzyżach na podstawie obecności w terenie oraz informacji pozyskanych od mieszkańców miasta 
 • dokumentacja fotograficzna – fotografie stanu ogólnego i detali
 • dokumenty archiwalne – historia powstania, historia miejsca i najbliższego sąsiedztwa
 • praca ze społecznościami – kontakt z opiekunami miejsc, spotkania, wywiady, mikroinicjatywy
 • przygotowanie strony internetowej projektu i udostępnienie zgromadzonego materiału

Koncepcja: Agnieszka Reiske
Koordynacja: Agnieszka Reiske / Marta Karbowiak
Zespół: dr hab. Aneta Krzewińska prof. UŁ, dr Kamil Brzeziński, Witold Kopeć, Cyryl Kaczykowski, wolontariuszki i wolontariusze.

Partner: Katedra Metod i Technik Badań Społecznych Wydziału Socjologiczno-Ekonomicznego / Uniwersytet Łódzki.

Projekt dofinansowany w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa.
Zobacz więcej informacji o Programie „Wspólnie dla dziedzictwa”


Kawiarenka Naprawcza w Miejscu Spotkań (od 2020)

Miejsce dostępne dla osób zainteresowancyh różnego typu naprawami mniejszych i większych przedmiotów. Udostępniamy podstawowe narzędzia do samodzielnych napraw.

Koordynator: Szymon Iwanowski
Partnerzy: Fundacja VEOILA, Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, Biuro Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi, Szymon Bujalski – dzienikarz dla klimatu, Firma Akzo Nobel


Rozwój instytucjonalny – profesjonalizacja działań/ PROO (2019-2021)


Zakres działań:
– remont i doposażenie Miejsca Spotkań
– szkolenia specjalistyczne dla kadry, członków i wolontariuszy stowarzyszenia
– wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe
– opracowanie strategii działania
– działania promocyjne

Koordynator: Agnieszka Reiske i Szymon Iwanowski
Współpraca: Marta Karbowiak, Iwona Piotrowska, Karolina Firaza, Anna Grabowska, Oksana Hałatyn-Burda, Ewa Jaraczewska-Sikora, Magdalena Strzop, wolontariuszki i wolontariusze
Współfinansowanie: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich


Społeczni opiekunowie drzew (od 2017)

Jesteśmy założycielami i głównymi koordynatorami grupy aktywnych mieszkańców, którym zależy na zadbanej zieleni wysokiej w Łodzi. Spotykamy się, aby dzielić się wiedzą, interweniujemy w sprawach związanych z ochroną zieleni miejskiej, organizujemy spacery dendrologiczne, szkolenia z zakresu ochrony drzew, opiniujemy miejskie projekty, skrzykujemy się, kiedy potrzebne jest wsparcie wolontariuszy dla jakiejś „zielonej” akcji. Inicjatywa zyskała duży rozgłos w Łodzi i poza nią i często wskazywana jest jako modelowe, oddolne działanie lokalnej społeczności na rzecz ochrony przyrodniczych zasobów miasta i aktywnego lobbowania na rzecz proekologicznych rozwiązań w polityce miejskiej. 

Więcej informacji na profilu Społecznych Opiekunów Drzew na Facebook’u
Koordynator: Szymon Iwanowski

Pliki do pobrania:


Miejsce Aktywności Lokalnej Wólczańska 168 (od 2019)

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „品 Miejsce Akty Aktywności Lokalnej Wólczańska 168”

Aktualności: Strona Facebook

Zadanie realizowane jest na zlecenie Urzędu Miasta w Łodzi w latach maj 2020 – grudzień 2021. Jest kontynuacją działań z roku 2019: „Prowadzenie działań animacyjno-integracyjnych w Klubie Sąsiedzkim w Domu Wielopokoleniowym”.

Miejsce Aktywności Lokalnej Wólczańska 168 (wcześniej Klub Sąsiedzki przy Domu Wielopokoleniowym) jest „miejscem otwartym”, co oznacza, że podejmowane w nim działania służyć mają inicjowaniu i wzmacnianiu aktywności społecznej mieszkańców miasta, w szczególności tych z najbliższej okolicy. Zadanie to realizowane jest w duchu otwartości na zróżnicowane pomysły użytkowników, w idei sieciowania i łączenia zasobów oraz poszanowania drugiego człowieka.

Adresatami działąnia są zaróno osoby, które chcą skorzystać z gotowej oferty aktywności, jak i te, które chcą zaproponować wasne zajęcia, bądź chcą zorganizować spotkanie prywatne.

Koordynatorka projektu: Agnieszka Reiske
Animatorki: Ewa Jaraczewska-Sikora (koordynatorka działań w MAL), Karolina Kaczmarek
Personel pomocniczy: Cyryl Kaczykowski oraz wolontariuszki i wolontariusze

Osoby zainteresowane:
– udziałem w zajęciach
– skorzystaniem z sal na własne potrzeby
– wolontariatem na rzecz MAL
zachęcamy do śledzenia aktualności dostępnych na stronie Facebook Miejsce Aktywności Lokalnej Wólczańska 168

Kontakt:
mail: ejaraczewska@spoleczniezaangazowani.pl
tel.: 697 036 963

Wcześniejsze informacje dostępne są TUTAJ


Republika wakacji – letnie warsztaty dla dzieci i młodzieży (od 2014)

Od 2014 roku w każde wakacje organizujemy warsztaty, dzięki którym udowadniamy dzieciom, że lato w mieście też może być pełne przygód. Przez te wszystkie lata udało nam się zgromadzić wokół tej idei wielu wspaniałych partnerów.

W 2014 wakacje pomogła nam zorganizować, nieistniejąca już, kawiarnia społeczna Kogle Mogle, mieszcząca się przy ul. Legionów 49.

W 2015 gościliśmy dzieci w naszej własnej siedzibie – pierwszej w historii Społecznie Zaangażowanych – przy ulicy 1 Maja 40. W wakacyjne działania włączyły się wtedy fundacje Działania i Urban Forms.

Kolejny, 2016 rok, upłynął pod szyldem „Punktów kultury”, czyli cyklu wakacyjnych zajęć organizowanych przez nas we współpracy z Teatrem Pinokio w różnych przestrzeniach osiedla Stare Polesie: na placach zabaw, w parkach kieszonkowych, na boiskach…

W 2017 roku naszymi partnerami w organizacji niezapomnianego letniego wypoczynku dla dzieci, było Muzeum Książki Artystycznej, Teatr Pinokio i Fundacja Urban Forms. Dodatkowo otrzymaliśmy wtedy wsparcie finansowe od Fundacji Dobroczynności Atlas oraz Fundacji mBanku (w ramach “Wakacji z matematyką”).

Od 2018 roku Republikę Wakacji organizujemy wspólnie z Fundacją W Człowieku Widzieć Brata.


Projekty senioralne (2017-nadal)

Naszą przygodę z Seniorami rozpoczęliśmy w ramach Senioraliów 2017, w ramach których zorganizowaliśmy kilka wydarzeń tematycznych: zajęcia rękodzielnicze, jogę dla osób starszych, spacer po Starym Polesiu z przewodnikiem (Witold Kopeć) oraz Akademię Filozoficzną (Szymon Iwanowski).

Pokłosiem tych aktywności był realizowany jesienią tego samego roku projekt „Paleta możliwości”. Podjęliśmy wówczas współpracę z czterema domami pomocy społecznej dla osób starszych i zrealizowaliśmy 40 godzin zajęć stacjonarnych i wyjazdowych, wspierających aktywność intelektualną i manulaną podopiecznych.

Najcieplej wspominamy wszystkie sesje portretowe oraz wieczorek taneczny, które dostarczyły wiele wiele wzruszeń zarówno seniorkom i seniorom, jak i nam.
Projekt był finansowany ze środków Urzędu Miasta Łodzi i środków własnych stowarzyszenia.

Koordynacja i pomysł: Agnieszka Reiske
Zespół: Michał Sikora (sesje fotograficzne), Suavas Lewy (muzykoterapia), Katarzyna Żarominska (zajęcia manualne), Oksana Hałatyn-Burda (gimnastyka umysłu)

Od roku 2018 aktywności dla osób 60+ realizujemy we współpracy z Fundacją W Człowieku Widzieć Brata.

W roku 2020, dzięki pomocy wspaniałego wieloletniego Darczyńcy Pana Hakana Avci oraz wielkiej pracy wolontariuszek Magdy Strzop i Kingi Warczyk, mieszkanki zaprzyjaźnionego Domu Pomocy Społecznej z ul. Strzelców Kaniowskich otrzymały indywidualne rekodzielnicze karty świąteczne z życzeniami oraz piękną nową choinkę.
Koordynatorka: Kinga Warczyk


Sieciowanie i networking (od 2011)

Ideą naszej pracy od pierwszych dni aktywności społecznych było sieciowanie ludzi, instytucji publicznych, placówek edukacyjnych, organizacji, biznesu.
Pierwszym przejawem tego założenia były pierwsze lokalne pikniki realizowane w formule partnerstwa i wnoszenia zasobów, które odbywały się przez 7 kolejnych lat w oparciu o wolontariat i wkład rzeczowy współorganizatorów. Wśród nich byli m.in. (poza głównymi organizatorami – Stow. Społecznie Zaangażowani i Szkołą Podstawową na Pogonce) Fundacja Urban Forms, Biblioteka Publiczna im. Piłsudskiego, TVP3, lokalni rękodzielnicy, animatorzy i artyści, Festiwal Transatantyk, Uniwersytet Łódzki, Państwowa Wyższa Szkoła Sztuki Filmowej i Teatralnej, Straż Miejska, Radio Żak, Fundacja FormArt, Teatr Pinokio…

Kolejnym efektem było utworzenie nieformalnej grupy współpracy Współ-dzielnia Staropoleska. Dzięki łączeniu sił daliśmy się poznać jako grupa osób silnie występujących w dobrze pojętym interesie osiedla Stare Polesie, składaliśmy wspólne zwycięskie projekty w kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego w Łodzi, stworzyliśmy podwaliny do podjęcia dalszych, poważniejszych kroków w realizacji zamierzeń. M.in. na tej podstawie powstał społeczny dom kultury Miejsce Spotkań.

Działania sieciująco-networkingowe prowadzimy nieprzerwanie poprzez inicjowanie i wspieranie aktywności nowych grup nieformalnych, działania animacyjne w przestrzeniach miasta, realizację projektów partnerskich, nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z uczelniami , mediami i biznesem, wymianę doświadczeń w skali lokalnej i krajowej, realizację zadań na rzecz mieszkańców miasta.


Grupy nieformalne

Baby Staropoleskie

Nieformalna grupa staropoleskich dziewczyn w różnym wieku, spotykających się średnio raz na 1-2 tygodnie w Miejscu Spotkań. Gadają, szyją, gotują, szydełkują, ale nade wszystko wspólnie i radośnie spędzają czas, dzieląc się swymi pasjami.
Kontakt przez Facebook: Baby Staropoleskie

Moje Podwórko

Nieformalna grupa miłośniczek zieleni podwórkowej i ogródka społecznego. Zachęcamy do wspólnych działań, albo choć do śledzenia ich profilu Moje Podwórko

Łódź bez smogu

Grupa miejskich aktywistów walczących o czystsze powietrze w Łodzi. Każde chętne do dołączenia ręce i głowy będą na wagę złota! Ich profil: Łódź bez smogu

Rodzina harcerska

Grupa osiedlowych społeczników z harcerskimi korzeniami, którzy w każde wakacje organizują dla gromady lokalnych dzieciaków dwutygodniowe wakacyjne biwaki. Dzięki nim wielu młodziaków choć na chwilę wwyjeżdża poza miasto. FB: Rodzina harcerska
Kontakt z grupą: Roma Wandachowicz


Nieodpłatne porady psychologiczne i prawne

Opis niebawem

—————————————————————————————————————-


Działania zrealizowane

Dla dzieci i młodzieży (2020)

Dbamy o siebie! Współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Łodzi

Wiedza to MOC! Współfinansowane ze środków Województwa Łódzkiego

Projekty obejmowały cykle zajęć edukacyjno-praktycznych na rzecz dzieci i młodzieży, w rmach których prowadzone były spotkania wspierające rozwój emocjonalny, warsztaty praktyczne rozwijające wyobraźnię i umiejętności manualne oraz wyjścia i wycieczki rekreacyjno-ruchowe (basen, lodowisko, teatr).
Koordynacja działań: Marta Karbowiak i Agnieszka Reiske
Współpraca: Dorota Piskorska, Barbara Michalska, Ewa Jaraczewska-Sikora, Małgorzata Cyrańska, Anna Grabowska, Aleksandra Dulas, Magdalena Strzop, Iwona Piotrowska

Lokalna pomoc edukacyjna – zajęcia rozwojowe wspierające edukację online/ wyrównywanie wiedzy i umiejętności w zakresie j. angielskiego i matematyki. Wspólfinansowane ze środków Urzędu Miasta Łodzi w ramach programu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID19.
Koordynacja działań: Agnieszka Reiske
Współpraca: Greta , Szymon Iwanowski, Monika Olcha, Filip Kamiński, Anna Grabowska, Iwona Piotrowska


Zmieniamy ulice – partycypacja w projektowaniu przestrzeni (2017/2018)

Od grudnia 2017 do stycznia 2018 roku realizowaliśmy na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi pilotażowy projekt, którego celem było wypracowanie modelu współpracy ze społecznością lokalną w ramach rewitalizacji miasta. Na podstawie naszych doświadczeń w konsultowaniu z mieszkankami i mieszkańcami rozwiązań dla ich okolicy, opracowaliśmy wytyczne prowadzenia procesów partycypacyjnych w projektowaniu przestrzeni publicznej.

Więcej informacji znajdziesz na stronie projektu.


Między nami sąsiadami. Program mikrograntowy (2018)

 

Pomysłodawcą Programu mikrograntów “Między Nami Sąsiadami” było Biuro ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi.

Organizatorem Programu było Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani, które opracowało cele i założenia, a następnie zrealizowało Program w ramach usługi polegającej na wypracowaniu modelu wspierania i budowania nieformalnej wspólnoty mieszkańców poprzez działania animacyjno – integracyjne „Modelowa Wspólnota”.

Cel Programu: inicjowanie i/lub wspieranie budowania kapitału społecznego mieszkańców miasta, poprzez wzbudzanie w nich poczucia wspólnoty, integrowanie społeczności lokalnej i motywowanie do podejmowania wspólnych działań. Istotnymi elementami Programu były:

 • praca animatorów w 20. wybranych nieruchomościach, służąca informowaniu, inicjowaniu i wspieraniu aktywności mieszkańców, wspieranie w procesie planowania inicjatyw i przygotowania wniosków konkursowych, pośredniczenie w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi zainteresowanymi realizacją inicjatyw z mieszkańcami, wspieranie w czasie realizacji inicjatyw
 • konkurs na działania animacyjno – integracyjne w 20 wspólnotach z zakresu animacji społecznej, animacji kultury, aktywizacji społeczno – gospodarczej i edukacji dla przedsiębiorczości, pedagogiki oraz profilaktyki społecznej lub animacji sportu i kultury fizycznej.

Działania te zawarte są w projekcie pilotażowym pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2”. Program w ramach projektu pilotażowego finansowany jest ze środków Funduszy Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Koordynatorka projektu: Agnieszka Reiske
Zespół: Oksana Hałatyn-Burda, Barbara Olejarczyk, Paulina Palenica, Marcin Jerzyk

strona www / profil FB


Forum Animatorów Kultury (2018, 2019)

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Działanie realizowane we współpracy z Bałuckim Ośrodkiem Kultury, Centrum OPUS oraz Biurem ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi.

Edycja 2019informacje na stronie wydarzenia

Zdjęcia – animacje w przestrzeniach miasta

Edycja 2018informacje na stronie wydarzenia


MusicaLOVE LOVE (2016)

Na początku 2016 roku nagraliśmy 22-minutowy film w formie musicalu, spełniając życzenie dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia świetlicowe w społecznym domu kultury Miejsce Spotkań. Opiekunami warsztatów, w trakcie których dzieci opracowały teksty piosenek, ruch sceniczny oraz wykonały piosenki w studiu nagrań byli Anna Mrozińska, Suavas Lewy i Ewa Wróblewska. Wybór tematu, któremu poświęcony jest musical oraz treść piosenek to dzieło dzieci i młodzieży.
Nagrania odbyły się na małej scenie Teatru Pinokio w Łodzi, a uroczysta premiera – w Klubie Wytwórnia w marcu 2016 roku. Do realizacji musicalu nie doszłoby, gdyby nie dofinansowanie Fundacji Transatlantyk oraz bez ogromnej pracy wolontariuszy. Cieszymy się z końcowego wyniku, lecz najbardziej z ciężkiej pracy dzieci, która przyniosła spodziewane owoce. Piosenki z musicalu śpiewamy po dziś dzień. Wszystkich utworów można wysłuchać w sieci.  

Koordynator i autor projektu: Szymon Iwanowski
Zespół wspierający: Michał Sikora, Ewa Jaraczewska, Bartosz Sobolewski, Sławomir Woźniak, Aleksandra Kozioł, Agnieszka Reiske


Włócz się… Polesie (2016)

Obraz

To ogólnopolskie studenckie warsztaty urbanistyczno-architektoniczne dedykowane zagadnieniu rewitalizacji tkanki śródmiejskiej Łodzi, organizowane we współpracy z Miejską Pracownią Urbanistyczną przez Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Cirkula działające przy Kolegium Gospodarki Przestrzennej na Politechnice Łódzkiej.

Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani oraz Współ-dzielnia Staropoleska wystąpili w charakterze partnera projektu, a reprezentowały je Marta Karbowiak (jury), Maria Nowakowska (przewodniczka w czasie spaceru), Agnieszka Reiske (konsultacje w czasie opracowywania koncepcji przez uczestników warsztatów).

Galeria zdjęć / Facebook wydarzenia / Strona wydarzenia


Forum Aktywistów Łódzkich (2016)

To inicjatywa związana z budowaniem ponadbranżowej sieci współpracy aktywnych osób i organizacji na rzecz miasta Łodzi. Zapoczątkowana przez przedstawicieli grupy Odnowa Teofilowa, Stow. Nowa Łódź oraz Stow. Społecznie Zaangażowani.

Grupa dyskusyjna na Facebook’u /  Forum w prasie

I Forum Aktywistów Łódzkich

Organizatorzy: Społecznie Zaangażowani, Nowa Łódź, Odnowa Teofilowa
Partner: Szkoła Podstawowa nr 26 w Łodzi

Program:

10 CZERWCA, godz. 17.00 – zapraszamy aktywnie zaangażowanych łodzian na spotkanie warsztatowe. Jego celem jest budowanie współpracy poprzez łączenie sił i pomysłów oraz wspólną realizację działań na rzecz miasta.
Proponujemy Wam spędzenie popołudnia w twórczej atmosferze, aby w kolejnym kroku wspólnie zrealizować mini projekt/y społeczny/e. Bo przecież w jedności siła!

11 CZERWCA, godz. 12.00 – uczestnicy, osoby/ organizacje zainteresowane zaprezentowaniem się będą mogły przygotować swe stoiska w czasie VI Czerwcówki Staropoleskiej


Animacja Strefy Wielkomiejskiej w Łodzi (2015-2016)

Działania wykonywane w ramach projektu „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Konsorcjum:
Stowarzyszenie CAL, Centrum OPUS, Społecznie Zaangażowani


Galeria Społeczna (2015)

Wkrótce opis

Koordynator i autor pomysłu: Szymon Iwanowski
Autor fotoportretów: Michał Sikora

Projekt finansowany ze środków Urzędu Miasta Łodzi i Stowarzyszenia Społecznie Zaangażowani


Odkrywcy Starego Polesia (2015-2016)

“Odkrywcy Starego Polesia” to przygotowanie, wydruk i dystrybucja “Mapy dziedzictwa kulturowego Starego Polesia” wśród 1827 uczniów szkół podstawowych (klas szóstych), gimnazjów i liceów zlokalizowanych na terenie osiedla.

To także gra terenowa-quest, w którym nastolatkowie wezmą udział dobrowolnie, w czasie wolnym. Kartą gry będzie właśnie owa mapa dziedzictwa. Quest będzie przewidywał trzy kategorie wiekowe odpowiadające poszczególnym szczeblom edukacji. Motywacją do udziału w queście, poza samą rozrywką, będą również atrakcyjne nagrody dla zwycięzców i laureatów.

Dlaczego? Stare Polesie to obszar miasta o bardzo zaniedbanej tkance materialnej, w którym występuje koncentracja niekorzystnych zjawisk społecznych, cieszący się złą sławą wśród łodzian i przyjezdnych. To również dzielnica, która intensywnie się rozwinęła na przełomie XIX i XX wieku, bogata w pamiątki tego rozwoju i inne ciekawe miejsca, dla wielu wciąż nieodkryte. Stąd pomysł, aby uczniów tutejszych szkół zainspirować do odkrywania przeszłości tej części Łodzi, tym samym wzbudzając w nich dumę z faktu posiadania więzów ze Starym Polesiem.

Kiedy? Projekt był realizowany w marcu, kwietniu i maju 2015 roku.

Autor i koordynator projektu:
Witold Kopeć (witold.kopec@gmail.com)

Projekt dofinansowany ze środków Fundacji BZW BK
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2015, Urzędu Miasta Łodzi, Stowarzyszenia Społecznie Zaangażowani

W kolejnym roku zrealizowaliśmy projekt „Mali odkrywcy Starego Polesia” dedykowany dzieciom z rodzicami. Polegał na zachęceniu do zainteresowania się swoim osiedlem poprzez realizację serii zadań aktywizujących całe rodziny w zakresie lokalnej historii, architektury, udziału w wydarzeniach kulturalnych.
Zrealizowany we współpracy z Poleskim Ośrodkiem Sztuki.

Autorka i koordynatorka: Agnieszka Reiske

Partnerzy projektów: lokalne gimnazja i licea, Szkoła Podstawowa nr 26


Majówki/ Czerwcówki Staropoleskie (2011-2018)

To pierwsze pikniki na Starym Polesiu. Realizowane w idei łączenia zasobów i sieciowania. Główny partner: Szkoła Podstawowa nr 26 przy ul. Pogonowskiego.


Inne działania od 2011 roku

2011-nadal aktywność w zakresie działań rewitalizacyjnych na obszarze miasta, inicjatywy własne i we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi (Biuro Rewitalizacji) oraz Miejską Pracownią Urbanistyczną

2015 Album Staropoleski – minikonkurs fotograficzny na zdjęcia ze Starego Polesia

2011-2013 wsparcie dla Polaków na Białorusi – zbiórka i przekazywanie darów rzeczowych: ubrań, żywności, art. szkolnych

————————————————————————————————————–