Działania

Działania aktualne

Wydanie „Przewodnika po drzewach Starych Bałut” 2024

W maju i czerwcu 2024 roku aktualizujemy nasz „Przewodnik po drzewach Starych Bałut” i wydajemy go drukiem. Wydaniu towarzyszyć będą dwa spacery po Starych Bałutach – przyrodniczy (szlakiem dendroflory osiedla, 7 czerwca) oraz kulturalny (prowadzony przez Kacpra Zaorskiego z „Bałuty Pany i Panie” – 8 czerwca). Zaprosimy także na spotkanie premierowe – 21 czerwca do Biblioteki Rozgrywka – w trakcie którego uczestniczki i uczestnicy otrzymają bezpłatny egzemplarz przewodnika oraz będą mieli okazję uczestniczyć w prelekcji poświęconej historii i tożsamości (Starych) Bałut. Prelekcję poprowadzi architekt i przewodnik po Łodzi Krzysztof Golec-Piotrowski.

Zadanie „Przewodnik po drzewach Starych Bałut” jest finansowane z budżetu Miasta Łodzi w ramach Konkursu Wydawniczego 2024 Wydziału Kultury UMŁ.

Aktualności można śledzić na profilach FB: Mapa Drzew Łodzi oraz Społecznie Zaangażowani

—————————————————


Łódzkie Centrum Pozarządowe 2024 – 2025

Od maja 2024 roku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem LEVEL UP prowadzimy Łódzkie Centrum Pozarządowe. ŁCP mieści się w Łodzi, na Starym Polesiu – przy ul. Pogonowskiego 34, 90-746 Łódź.

Zadanie jest współfinansowane ze środków z budżetu miasta Łodzi.

Aktualności można śledzić na profilu fb: Łódzkie Centrum Pozarządowe

W zakresie działań ŁCP znajdują się:
– szkolenia i doradztwo dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i grup planujących założenie nowej organizacji,
– wsparcie w prowadzeniu działalności statutowej organizacji i grup w postaci nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń na spotkania, warsztaty i inne formy aktywności,
– sieciowanie / networking w środowisku trzech sektorów.

Regulamin Łódzkiego Centrum Obywatelskiego 2023

—————————————————
Rezerwacji pomieszczeń Beneficjenci dokonywać mogą na trzy sposoby:

1/ osobiście w siedzibie ŁCP w dni robocze w godzinach 12.00 – 20.00
2/ poprzez mail na adres lodzngo@gmail.com
3/ telefonicznie pod nr tel. 

W celu rezerwacji sal, prosimy o podanie: nazwy podmiotu rezerwującego, daty i godziny (od – do) rezerwacji, celu i charakteru spotkania, przewidywalnej max. liczby osób uczestniczących w spotkaniu / warsztacie.

—————————————————
Doradztwo stacjonarne lub on-line, indywidualne i grupowe Beneficjenci umawiać mogą na trzy sposoby:

 • osobiście w siedzibie ŁCP w dni robocze w godzinach 12.00 – 20.00
 • poprzez mail na adres lodzngo@gmail.com
 • telefonicznie pod nr tel. 

—————————————————
Szkolenia odbywają się stacjonarnie w siedzibie Łódzkiego Centrum Pozarządowego – ul. Pogonowskiego 34, 90-746 Łódź.

Harmonogram szkoleń (terminy i tematyka) udostępniony zostanie wkrótce.

…………

Na szkolenia obowiązują zapisy poprzez udostępniane formularze zapisów.
Tematyka szkoleń:

 • Źródła i możliwości finansowania działań organizacji pozarządowych, w tym sposoby i procedury dotyczące dofinansowania realizacji zadań publicznych zlecanych przez Miasto Łódź (m. in. obsługa elektroniczna generatora ofert w systemie Witkac.pl)
 • Możliwości i procedury ubiegania się przez organizacje pozarządowe o realizację zamówień publicznych (w tym obsługa elektroniczna w systemie SmartPZP)
 • Zarządzanie projektami
 • Prowadzenie księgowości w organizacjach pozarządowych (w tym prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i rozchodów)
 • Budowanie wizerunku organizacji i jej promocja (w tym prowadzenie mediów społecznościowych w organizacji pozarządowej)
 • Możliwości i metody pozyskiwania środków finansowych przez organizacje pozarządowe (m. in. fundusze unijne, fundraising, sponsoring, darowizny, OPP, zbiórka publiczna)
 • Rozliczanie zadań dofinansowanych ze środków Miasta Łódź

—————————————————

Informacje o działaniu ŁCP 2024 – 2025 udzielane są w biurze projektu:

 • w siedzibie ŁCP w dni robocze w godzinach 12.00 – 20.00
 • mailowo pod adresem: lodzngo@gmail.com
 • pod nr tel. 

Prowadzenie Centrum SPILNO UNICEF Łódź

Od lutego 2022 roku wspieramy osoby uchodźcze z Ukrainy. Natomiast od września 2022 roku w Łodzi, w willi Ottona Gehliga (ul. Tuwima 17a) prowadzimy działania integracyjne, rozwojowe, doradcze, wspierające (zajęcia językowe, relaksacyjne, edukacyjne, teatralne, muzyczne, terapię zajęciową dla dzieci, młodzieży i dorosłych) porady psychologiczne i prawne.

Zapraszamy do kontaktu przez profil fb: Wspólnie / Spilno Łódź

Działania finansowane są ze środków UNICEF, a realizowane we współpracy z Miastem Łódź.
Koordynacja zadania: Agnieszka Reiske / Marta Molfar


Pomoc humanitarna osobom uciekającym przed wojną

Od pierwszych dni wojny wspieramy ukraińskie osoby uchodźcze z dziećmi.
Na pół roku przekształciliśmy jeden z budynków Miejsca Spotkań w miejsce tymczasowego pobytu. Zapewnialiśmy tutaj personalizowaną pomoc humanitarną w postaci:

* udzielenia schronienia tymczasowego po przybyciu do Łodzi
* zabezpieczenia w odzież, żywność, art. higieny osobistej
* możliwości korzystania z kuchni, pralki, prysznica, Wi-Fi
* pomoc lekarską
* wsparcie psychologiczne, prawne, językowe, tłumaczenia przysięgłe
* wsparcie w poszukiwaniu mieszkań na dłuższy czas
* wsparcie w uzyskiwaniu numerów PESEL, zakładaniu kont bankowych, wnioskowaniu o świadczenia
* wsparcie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, zapisywaniu dzieci do szkół i przedszkoli
* kursy językowe
* wsparcie w organizowaniu przejazdów do innych krajów
* wszelką inną pomoc, aż do czasu usamodzielnienia się

W 2022 i 2023 roku udzieliliśmy indywidualnego wsparcia ponad tysiącowi osób. Wsparcie i pomoc kontynuujemy aktualnie w Centrum SPILNO UNICEF Łódź (Tuwima 17a).

Duża skala działań pomocowych możliwa była wyłącznie dzięki nieocenionemu wsparciu Wolontariuszek i Wolontariuszy, osób darujących potrzebne rzeczy, udostępniających mieszkania i pokoje, wspierających przewozami itp. oraz wsparciu finansowemu darczyńców. Wspólnie zrobiliśmy dużo dobrego.


Uruchomiliśmy również zbiórkę finansową, dzięki czemu możemy opłacić znacząco wyższe koszty zużycia mediów, zakupić niezbędne leki, zapłacić za usługi i rzeczy, których nie możemy otrzymać nieodpłatnie.

PAYPAL: https://www.paypal.com/donate/…

PRZELEWY TRADYCYJNE:
Nr rachunku dla wpłat krajowych: 61 1140 2004 0000 3602 8170 1812
Dla wpłat zagranicznych:
Nr BIC: BREXPLPWMBK Nr IBAN: PL61 1140 2004 0000 3602 8170 1812

Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani
90-735 Łódź, Więckowskiego 62/4

Dziękujemy za pomoc!


Parterem w naszych działaniach jest Fundacja W Czowieku Widzieć Brata (pomagajznami.pl).

Wspierają nas:
Niebostan / Restauracja Otwarte Drzwi / Restauracja Bawełna / Muzeum Sztuki MS1 / Dom Literatury / Biblioteka Gdańska / Biblioteka Rozgrywka / Muzeum Farmacji / Szkoła Podstawowa nr 26 z Pogonki /

oraz dziesiątki osób indywidualnych <3


Miejsce Spotkań – społeczny dom kultury (od 2015)

Jesteśmy inicjatorami utworzenia i organizacją prowadzącą społeczny dom kultury na osiedlu Stare Polesie w Łodzi. Przyświecającą nam ideą było i jest tworzenie miejsca otwartego na różne działania, inicjatywy, aktywności grup zorganizowanych, organizacji, artystów, ale też osób indywidualnych.

Zapraszamy do współpracy. Więcej na https://spoleczniezaangazowani.pl/miejsce-spotkan/

Koordynator: Szymon Iwanowski
Partnerzy: lokalne organizacje, uczelnie, artyści, aktywiści i wolontariusze, biznes i media


Świetlica w Miejscu Spotkań (od 2015)

Świetlica dla dzieci i młodzieży w wieku 6 – 17 lat z obszaru m. Łodzi.

Więcej informacji TUTAJ.

Kierownik placówki: Marcin Jerzyk
Partnerzy: lokalne organizacje, uczelnie, artyści, aktywiści i wolontariusze, biznes i media

Bieżące wiadomości dostępne będą w newsletterze: https://miejscespotkan.org/newsletter/


Mapa Drzew Łodzi (od 2021)

13 kwietnia 2022 roku wystartował proces społecznej inwentaryzacji drzew w Łodzi. Dzięki aplikacji [https://mapadrzewlodzi.pl/] mieszkańcy i mieszkanki Łodzi mogą za pomocą smartfona inwentaryzować „swoje” drzewa. Po 18 miesiącach działania mamy zaangażowanych ponad 200 osób oraz zinwentaryzowanych ponad 47 tysięcy drzew!

Tym, którzy nie czują się pewnie w rozpoznawaniu gatunków drzew przyulicznych Łodzi oferujemy pomoc w postaci egzemplarza nieodpłatnego „Przewodnika po drzewach Łodzi” oraz możliwości asysty w stawianiu pierwszych kroków na drodze samodzielnej inwentaryzacji drzew w swoim sąsiedztwie. Wystarczy mail na adres asystentka.mapa.drzew.lodzi@gmail.com i umówienie się na odpowiedni termin wspólnej inwentaryzacji lub kontakt przez profil Mapy na fb: https://www.facebook.com/mapadrzewlodzi

Naszym celem jest zinwentaryzowanie wszystkich drzew przyulicznych Łodzi. Gorąco zachęcamy do dołączenia do tej przyjemnej i pożytecznej pracy na rzecz łódzkiej przyrody.

Aplikacja Mapa Drzew Łodzi oraz działania w roku 2022 i 2023 w ramach realizacji wniosku „Wsparcie działań mieszkańców – Mapa Drzew Łodzi” dofinansowane zostały ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.


Kapliczki miejskie / Kultura – dziedzictwo (od 2021)

Dokumentowanie dziedzictwa kultury w postaci kapliczek miejskich
www.kapliczkimiejskie.pl

Termin realizacji: od maja 2021 w Łodzi (w kolejnych latach rozszerzenie działań na kolejne miasta)

Zakres działań:

 • mapowanie obiektów – zgromadzenie informacji o istniejących na obszarze Łodzi kapliczkach, krzyżach na podstawie obecności w terenie oraz informacji pozyskanych od mieszkańców miasta 
 • dokumentacja fotograficzna – fotografie stanu ogólnego i detali
 • dokumenty archiwalne – historia powstania, historia miejsca i najbliższego sąsiedztwa
 • praca ze społecznościami – kontakt z opiekunami miejsc, spotkania, wywiady, mikroinicjatywy
 • przygotowanie strony internetowej projektu i udostępnienie zgromadzonego materiału

Koncepcja: Agnieszka Reiske
Koordynacja: Agnieszka Reiske / Marta Karbowiak
Zespół: dr hab. Aneta Krzewińska prof. UŁ, dr Kamil Brzeziński, Witold Kopeć, Cyryl Kaczykowski, wolontariuszki i wolontariusze.

Partner: Katedra Metod i Technik Badań Społecznych Wydziału Socjologiczno-Ekonomicznego / Uniwersytet Łódzki.

Projekt dofinansowany w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa.
Zobacz więcej informacji o Programie „Wspólnie dla dziedzictwa”


Kawiarenka Naprawcza w Miejscu Spotkań (od 2020)

Miejsce dostępne dla osób zainteresowanych naprawami stolarskimi i rowerowymi. W osobnym pomieszczeniu w centrum podwórza społecznego domu kultury Miejsce Spotkań udostępniamy podstawowe narzędzia i urządzenia pomocne w prowadzeniu samodzielnych napraw.

W roku 2023 prowadzimy warsztaty, w trakcie których fachowcy (od napraw stolarskich, konserwacji sprzętów oraz serwisowania rowerów) uczą, jak profesjonalnie zabrać się do rzeczy. Wynagrodzenia prowadzących oraz materiały konieczne do zajęć finansowane są z dotacji Fundacji Veolia Polska, która też w roku 2020 sfinansowała zakup wyposażenia Kawiarenki Naprawczej w Miejscu Spotkań.

Koordynator: Szymon Iwanowski (kontakt przez messenger Kawiarenki Naprawczej w Miejscu Spotkań lub via mail: kawiarenkanaprawcza@gmail.com)

Partnerzy: Fundacja VEOLIA Polska, Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, Biuro Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi, Szymon Bujalski – dzienikarz dla klimatu, Firma Akzo Nobel


Społeczni Opiekunowie Drzew (od 2017)

Jesteśmy założycielami i głównymi koordynatorami grupy aktywnych mieszkańców, którym zależy na zadbanej zieleni wysokiej w Łodzi. Spotykamy się, aby dzielić się wiedzą, interweniujemy w sprawach związanych z ochroną zieleni miejskiej, organizujemy spacery dendrologiczne, szkolenia z zakresu ochrony drzew, opiniujemy miejskie projekty, skrzykujemy się, kiedy potrzebne jest wsparcie wolontariuszy dla jakiejś „zielonej” akcji. Inicjatywa zyskała duży rozgłos w Łodzi i poza nią i często wskazywana jest jako modelowe, oddolne działanie lokalnej społeczności na rzecz ochrony przyrodniczych zasobów miasta i aktywnego lobbowania na rzecz proekologicznych rozwiązań w polityce miejskiej. 

Więcej informacji na profilu Społecznych Opiekunów Drzew na Facebook’u
Koordynator: Szymon Iwanowski

Pliki do pobrania:


Sieciowanie i networking (od 2011)

Ideą naszej pracy od pierwszych dni aktywności społecznych było sieciowanie ludzi, instytucji publicznych, placówek edukacyjnych, organizacji, biznesu.
Pierwszym przejawem tego założenia były pierwsze lokalne pikniki realizowane w formule partnerstwa i wnoszenia zasobów, które odbywały się przez 7 kolejnych lat w oparciu o wolontariat i wkład rzeczowy współorganizatorów. Wśród nich byli m.in. (poza głównymi organizatorami – Stow. Społecznie Zaangażowani i Szkołą Podstawową na Pogonce) Fundacja Urban Forms, Biblioteka Publiczna im. Piłsudskiego, TVP3, lokalni rękodzielnicy, animatorzy i artyści, Festiwal Transatantyk, Uniwersytet Łódzki, Państwowa Wyższa Szkoła Sztuki Filmowej i Teatralnej, Straż Miejska, Radio Żak, Fundacja FormArt, Teatr Pinokio…

Kolejnym efektem było utworzenie nieformalnej grupy współpracy Współ-dzielnia Staropoleska. Dzięki łączeniu sił daliśmy się poznać jako grupa osób silnie występujących w dobrze pojętym interesie osiedla Stare Polesie, składaliśmy wspólne zwycięskie projekty w kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego w Łodzi, stworzyliśmy podwaliny do podjęcia dalszych, poważniejszych kroków w realizacji zamierzeń. M.in. na tej podstawie powstał społeczny dom kultury Miejsce Spotkań.

Działania sieciująco-networkingowe prowadzimy nieprzerwanie poprzez inicjowanie i wspieranie aktywności nowych grup nieformalnych, działania animacyjne w przestrzeniach miasta, realizację projektów partnerskich, nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z uczelniami , mediami i biznesem, wymianę doświadczeń w skali lokalnej i krajowej, realizację zadań na rzecz mieszkańców miasta.


Grupy nieformalne

Baby Staropoleskie

Nieformalna grupa staropoleskich dziewczyn w różnym wieku, spotykających się średnio raz na 1-2 tygodnie w Miejscu Spotkań. Gadają, szyją, gotują, szydełkują, ale nade wszystko wspólnie i radośnie spędzają czas, dzieląc się swymi pasjami.
Kontakt przez Facebook: Baby Staropoleskie

Moje Podwórko

Nieformalna grupa miłośniczek zieleni podwórkowej i ogródka społecznego. Zachęcamy do wspólnych działań, albo choć do śledzenia ich profilu Moje Podwórko

Łódź bez smogu

Grupa miejskich aktywistów walczących o czystsze powietrze w Łodzi. Każde chętne do dołączenia ręce i głowy będą na wagę złota! Ich profil: Łódź bez smogu

Rodzina harcerska

Grupa osiedlowych społeczników z harcerskimi korzeniami, którzy w każde wakacje organizują dla gromady lokalnych dzieciaków dwutygodniowe wakacyjne biwaki. Dzięki nim wielu młodziaków choć na chwilę wwyjeżdża poza miasto. FB: Rodzina harcerska
Kontakt z grupą: Roma Wandachowicz


Nieodpłatne porady psychologiczne i prawne

Mieszkanki i mieszkańcy Łodzi skorzystać mogą u nas z nieodpłatnych porad psychologicznych, prawnych i mieszkaniowych.

Porad psychologicznych i prawnych udzielamy aktualnie w ramach realizacji projektu SPILNO UNICEF Łódź (opis na górze strony).

Porady mieszkaniowe zapewnia Łódzkie Stowarzyszenie Lokatorów w czwartki w godzinach 17.00 – 20.00. Kontakt pod numerem telefonu: 883 442 390

—————————————————————————————————————-


Działania zrealizowane

DYŻURY SPECJALISTÓW (X-XI 2023)

Zadanie jest działaniem rewitalizacyjnym: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1: obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic. (WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17) Projekt 1: obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego,
Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic. (WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17)

—————————————————
Partnerzy działań:

 • Stowarzyszenie Kamienica 56
 • Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

—————————————————

Informacje o działaniu udzielane są w biurze projektu:

 • w siedzibie w dni robocze w godzinach 12.00 – 18.00
 • pod nr tel. 508 38 88 40

Łódzkie Centrum Obywatelskie 2023

W 2023 roku prowadzimy Łódzkie Centrum Obywatelskie. ŁCO mieści się w społecznym domu kultury Miejsce Spotkań, w Łodzi, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9.

Zadanie jest współfinansowane ze środków z budżetu miasta Łodzi.

Aktualności można śledzić na profilu Łódzkie Centrum Obywatelskie

W zakresie działań znajdują się:
– szkolenia i doradztwo dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i grup planujących założenie nowej organizacji
– pomoc techniczna w postaci udostępniania sal na spotkania, warsztaty i inne formy aktywności
– sieciowanie.

Regulamin Łódzkiego Centrum Obywatelskiego 2023

—————————————————
Rezerwacji pomieszczeń Beneficjenci dokonywać mogą na trzy sposoby:

1/ osobiście w siedzibie ŁCO (budynek S) w dni robocze w godzinach 12.00 – 19.00
2/ poprzez mail na adres biuro@spoleczniezaangazowani.pl
3/ poprzez sms pod nr tel. 509 746 758

Rezerwując sale proszę podać: nazwę podmiotu rezerwującego, datę i godziny rezerwacji, cel i charakter spotkania, liczbę osób uczestniczących w spotkaniu.

—————————————————
Doradztwo stacjonarne lub on-line, indywidualne i grupowe Beneficjenci umawiać mogą na trzy sposoby:

 • osobiście w siedzibie ŁCO w dni robocze w godzinach 12.00 – 19.00
 • poprzez mail na adres biuro@spoleczniezaangazowani.pl
 • poprzez sms pod nr tel. 508 38 88 40

—————————————————
Szkolenia odbywają się w dniach:

22 maja, godz. 15.00 – Zarządzanie projektem
O czym na szkoleniu? M.in. – o różnicach między wnioskiem a projektem; – o fazach realizacji projektów; – o celach, działaniach i rezultatach; – o ryzykach i planach „B”; – o tym, co was gryzie w związku z zarządzaniem projektami.
zapisy: https://forms.gle/Kk8Mw4YsFR6bCBmDA

29 maja, godz. 15.00 – Prowadzenie księgowości w organizacji
Podstawowe informacje dla rozpoczynających przygodę pozarządową; co mieć na uwadze i o czym pamiętać; jak prowadzić proste księgowania.
zapisy: https://forms.gle/k7BUghBsQu6MiS4M7

5 czerwca, godz. 15.00 – Budowanie wizerunku organizacji
Cele szkolenia: zdobycie wiedzy nt. budowania wizerunku organizacji i jej promocji; poznanie specyfiki działań promocyjnych organizacji pozarządowych; poznanie narzędzi do skutecznej promocji w mediach społecznościowych.
zapisy: https://forms.gle/stR4cpYDLQLVY9Ey8

19 czerwca, godz. 15.00 – Źródła finansowania organizacji – środki publiczne (w tym obsługa systemu Witkac)
zapisy: https://forms.gle/hebQaieuXdkaUq1u5

26 czerwca, godz. 15.00 – Możliwości i metody pozyskiwania środków finansowych przez organizacje pozarządowe (m. in. fundusze unijne, fundraising, sponsoring, darowizny, OPP, zbiórka publiczna)
zapisy: https://forms.gle/feHSEbcCyNhDp2DQ8

11 września, godz. 15.00 – Prowadzenie księgowości w organizacjach pozarządowych (w tym prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i rozchodów)
zapisy: https://forms.gle/JwQnyQmuHGC5C15e8

25 września, godz. 16.00 – Budowanie wizerunku i promocja organizacji pozarządowej (w tym w mediach społecznościowych)
zapisy: https://forms.gle/eDTzDDrFCtkaZm569

23 października, godz. 17.00 – Źródła finansowania organizacji – środki publiczne (w tym obsługa systemu Witkac)
zapisy: https://forms.gle/vZGd4DPB5EnHWKgj6

6 listopada, godz. 16.00 – Rozliczanie zadań dof. ze środków Miasta Łódź (w tym platforma Witkac)
zapisy: https://forms.gle/gMbir1fEpYrt2UE69

13 listopada, godz. 16.00 – Możliwości i metody pozyskiwania środków finansowych przez organizacje pozarządowe (m. in. fundusze unijne, fundraising, sponsoring, darowizny, OPP, zbiórka publiczna)
zapisy: https://forms.gle/jDviuqia1Tm9urgy9

…………

Na szkolenia obowiązują zapisy poprzez udostępniane formularze zapisów.
Tematyka szkoleń:

 • Źródła i możliwości finansowania działań organizacji pozarządowych, w tym sposoby i procedury dotyczące dofinansowania realizacji zadań publicznych zlecanych przez Miasto Łódź (m. in. obsługa elektroniczna generatora ofert w systemie Witkac.pl)
 • Możliwości i procedury ubiegania się przez organizacje pozarządowe o realizację zamówień publicznych (w tym obsługa elektroniczna w systemie SmartPZP)
 • Zarządzanie projektami
 • Prowadzenie księgowości w organizacjach pozarządowych (w tym prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i rozchodów)
 • Budowanie wizerunku organizacji i jej promocja (w tym prowadzenie mediów społecznościowych w organizacji pozarządowej)
 • Możliwości i metody pozyskiwania środków finansowych przez organizacje pozarządowe (m. in. fundusze unijne, fundraising, sponsoring, darowizny, OPP, zbiórka publiczna)
 • Rozliczanie zadań dofinansowanych ze środków Miasta Łódź

—————————————————

Informacje o działaniu ŁCO 2023 udzielane są w biurze projektu:

 • w siedzibie ŁCO w dni robocze w godzinach 12.00 – 19.00
 • pod nr tel. 508 38 88 40

BOISKO Z TRENEREM (trener osiedlowy) – VIII-X.2023

Na przełomie lata i jesieni realizujemy zadanie „Trener osiedlowy” na obszarze osiedla Stare Polesie w Łodzi. Głównym miejscem aktywności jest boisko przy Szkole Podstawowej nr 26, przy ul. Pogonowskiego 27/29.

Celem jest pokazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego wobec  komputera, Internetu czy innych zachowań ryzykownych. Zajęcia sportowe turystyczno-rekreacyjne są formą działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży.

Zadanie jest działaniem rewitalizacyjnym: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1: obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic. (WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17) Projekt 1: obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego,
Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic. (WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17)

Aktualności można śledzić na profilu FB: Społecznie Zaangażowani

W zakresie działań znajdują się:
– zajęcia na boisku z trenerem
– wyjścia, wycieczki rekreacyjne i na imprezy sportowe
– gry terenowe

Zajęcia odbywają się w godzinach:

• sierpień 9.00-19.00
• wrzesień – październik 14.00-19.00

—————————————————
Partnerzy działań:

 • Stowarzyszenie Kamienica 56
 • Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

—————————————————

Informacje o działaniu udzielane są w biurze projektu:

 • w siedzibie w dni robocze w godzinach 12.00 – 18.00
 • pod nr tel. 508 38 88 40


„Essa!” Program aktywizacji dla dzieci i młodzieży (XI-XII 2023)

Zadanie polega na przeprowadzeniu łącznie 143 godzin różnego rodzaju spotkań terapeutycznych dla 11 dzieci i młodzieży. Program „Essa!” ma na celu udzielenie wsparcia dzieciom defaworyzowanym lub zagrożonym marginalizacją poprzez intensywne działania terapeutyczne – antykryzysowe. Działania te przeprowadzone będą w miesiącach listopad – grudzień przez doświadczonych specjalistów: psychologa i socjoterapeutów. Program obejmuje rozwój szeregu kompetencji potrzebnych zarówno w życiu nastoletnim, jak i dorosłym: od kompetencji komunikacyjnych, poprzez emocje i sytuacje kryzysowe, aż do tematyki związanej z tożsamością płciową, czy samookaleczaniem. Zakres ten wynika z dotychczasowych doświadczeń i obserwacji grupy odbiorców działań.

Miejsce realizacji zadania:
Świetlica w Miejscu Spotkań, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9, Łódź

—————————————————

Zadanie realizowane jest dzięki wsparciu ze środków budżetu miasta Łodzi.

—————————————————

Informacje o działaniu udzielane są w biurze projektu:

 • w siedzibie w dni robocze w godzinach 12.00 – 19.00
 • pod nr tel. 607 264 279

Społeczny Rok Stefana Rogowicza 2021

W 130 rocznicę urodzin Stefana Rogowicza, 23 marca 2021, zainaugurowaliśmy obchody poświęcone tej zasłużonej dla łódzkiej historii i łódzkiej zieleni postaci.

Patronami Społecznego Roku Stefana Rogowicza zostały zasłużone organizacje:

 • Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew,
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa,
 • Związek Ogrodniczy w Łodzi,
 • Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Łodzi,
 • Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem przy ul. Ogrodowej w Łodzi,
 • Muzeum Miasta Łodzi,
 • Zielnik Łódzki oraz 
 • Drzewa w Łodzi.

Główne wydarzenia, jakie odbyły się w ramach obchodów:

 1. Renowacja nagrobka Stefana Rogowicza na Starym Cmentarzu w Łodzi. Nasze stowarzyszenie było inicjatorem tego działania, natomiast odbyło się ono dzięki zaangażowaniu Pana Cezarego Pawlaka, prezesa Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem w Łodzi. Renowację sfinansował Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi.
 2. Konferencja popularno-naukowa „Stefan Rogowicz i zieleń miejska Łodzi”, która odbyła się 9 października 2021 w Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskiego w Łodzi (Muzeum Miasta Łodzi). Tutaj opis i fotorelacja.
 3. Pokłosiem konferencji jest publikacja książkowa pod tym samym tytułem, zbierająca teksty wystąpień konferencyjnych oraz przedruki 32 artykułów samego Rogowicza. Publikacja do pobrania tutaj. Zarówno konferencja, jak i publikacja pokonferencyjna były dofinansowane ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 Narodowego Instytutu Wolności.
 4. Spacery i prelekcje upamiętniające postać Rogowicza oraz jego dokonania w Łodzi.
 5. Wystawa czasowa „Łodzianin w podróży”, której organizatorem było Muzeum Miasta Łodzi.
 6. Projekt „Łódź jest parkiem” – organizator: Muzeum Miasta Łodzi, partnerzy: Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani, Fundacja im. Stanisława Liszewskiego, Centrum Kultury Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji UŁ.
 7. Stefanowi Rogowiczowi poświęciliśmy też Mapę Drzew Łodzi (powstającą dzięki społecznej inwentaryzacji drzew) oraz „Przewodnik po drzewach Łodzi”, czyli broszurę do nauki rozpoznawania gatunków drzew dla mieszkańców naszego miasta (dystrybucja nieodpłatna, sfinansowana ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 Narodowego Instytutu Wolności).

Publikacja „Stefan Rogowicz i zieleń miejska Łodzi”

W 130 rocznicę urodzin i 75 rocznicę śmierci Stefana Rogowicza wydaliśmy książkę pokonferencyjną zbierającą teksty wystąpień konferencyjnych oraz przedruki artykułów samego Rogowicza, pierwotnie drukowanych w przedwojennych czasopismach branżowych. Jest to pierwsza publikacja monograficzna poświęcona naczelnikowi Plantacji Miejskich Łodzi w latach 1929 – 1946.

Publikacja jest do pobrania nieodpłatnie tutaj. Korzystając z niej, proszę pamiętać o autorach i wydawcy.

Spis treści:

Wprowadzenie – s. 5

Część I – artykuły pokonferencyjne:
Szymon Iwanowski, Marek Kubacki, Stefan Rogowicz 23.03.1891–23.12.1946 – s. 13
Grażyna Ojrzyńska, Rola Ogrodnika Miasta w zarządzaniu zielenią Łodzi w latach 1916‑2021 – s. 39
Aleksander Łupienko, Architektura zieleni Stefana Rogowicza na tle epoki – s. 51
Anna Majdecka-Strzeżek, Warszawski okres twórczości planistycznej Stefana Rogowicza – s. 63
Arkadiusz Grzelak, Inga Nowakowska, Realizacje założeń ogrodowych Stefana Rogowicza w Łodzi kiedyś i dziś – s. 88
Małgorzata Godlewska, Zadrzewienie Łodzi w czasach Stefana Rogowicza – s. 133
Wiesław Witaszek, Łódzkie rody ogrodnicze – s. 147
Część II – artykuły Stefana Rogowicza
Estetyka ogrodów wsi polskiej – s. 163
O twórczości artystycznej w ogrodnictwie pięknym – s. 167
O piękno krajobrazu wsi polskiej – s. 169
Ogrodnictwo dekoracyjne w świetle Międzynarodowej Wystawy Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu – s. 172
Rol‑Ogrodnictwo – s. 176
Idea ogrodnictwa miast i wsi – s. 182
Plantacje miejskie w b. Kongresówce – s. 188
Ogrodnictwo piękne – s. 191
Plantacje miejskie m. st. Warszawy – s. 196
Ogrody cmentarne – s. 198
Ogrody mieszkalne – s. 204
Ogrody leśne – s. 218
Park im. Sienkiewicza w Łodzi – s. 222
Park im. Staszica w Łodzi – s. 232
Ogrodnictwo Miejskie w Łodzi – s. 239
Ogrody dydaktyczne – s. 243
O nowych kierunkach w sztuce ogrodnictwa pięknego – s. 248
Miasta ogrody – s. 253
Prace przygotowawcze do zakładania plantacji miejskich – s. 256
Rozbudowa miast a plantacje miejskie – s. 261
Stosunek architekta do zagadnienia zadrzewiania miast i osiedli – s. 264
Wszechpolski Zjazd Ogrodników Miejskich w Łodzi – s. 269
Typy zieleni miejskiej w poszczególnych rodzajach miast – s. 271
Mieszkanie pod „niebieskim dachem” – s. 276
Plantacje miejskie Łodzi – s. 278
I Międzynarodowy Kongres Architektów Ogrodników w Paryżu – s. 288
Park wystawowy w Łodzi – s. 290
W sprawie zmiany przeznaczenia terenów lasów miejskich w Łagiewnikach pod Łodzią – s. 292
Łódź zadrzewiona – s. 296
Łódź na V Zjeździe Ogrodników Miejskich w Warszawie – s. 300
Rozwój i realizacja ogrodów działkowych – s. 302
Wspomnienie pośmiertne – Express Ilustrowany, 27 grudnia 1946 roku – s. 307
Bibliografia – s. 309

Publikacja pokonferencyjna została sfinansowana ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 Narodowego Instytutu Wolności.

WYDANIE KSIĄŻKI „STEFAN ROGOWICZ I ZIELEŃ MIEJSKA ŁODZI”

W roku 2023 uzyskaliśmy w Konkursie Wydawniczym Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi dofinansowanie do druku książki „Stefan Rogowicz i zieleń miejska Łodzi”, którą w formie elektronicznej wydaliśmy w roku 2021 – jako publikację pokonferencyjną będącą zwieńczeniem obchodów Społecznego Roku Stefana Rogowicza 2021.

40 egzemplarzy książki trafi do łódzkich bibliotek (Miejskiej Biblioteki Publicznej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. J. Piłsudskiego oraz Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego), natomiast nieodpłatne egzemplarze będą dystrybuowane w trakcie spotkania premierowego, jakie odbędzie 14 października 2023 w Sali Lustrzanej Pałacu rodziny Poznańskich (Muzeum Miasta Łodzi) przy ul. Ogrodowej 15.

—————————————————
Wydarzenia związane z wydaniem książki:

 • Spacer śladami Stefana Rogowicza – 7 października, godz. 15.00-17.00, start przy kamieniu pamiątkowym pośw. pamięci Rogowicza w parku na Zdrowiu
 • Spotkanie premierowe uświetnione wkładem dr Anny Majdeckiej-Strzeżek na temat kompozycji łódzkich parków (informacje podane wyżej).

Zarówno spacer, jak i spotkanie premierowe będą tłumaczone na PJM (polski język migowy).

Zadanie „Druk książki Stefan Rogowicz i zieleń miejska Łodzi” jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.


WRZEŚNIÓWKA STAROPOLESKA 2023

W tym roku 23 września po raz kolejny organizujemy lokalny piknik na ul. Pogonowskiego (odcinek Więckowskiego – Zielona). I ponownie naszym Partnerem jest Szkoła Podstawowa nr 26.

Zadanie jest działaniem rewitalizacyjnym: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1: obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic. (WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17) Projekt 1: obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego,
Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic. (WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17)

Aktualności można śledzić na profilu FB: Społecznie Zaangażowani

—————————————————
Partnerzy działań:

 • Stowarzyszenie Kamienica 56
 • Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

—————————————————

Informacje o działaniu udzielane są w biurze projektu:

 • w siedzibie w dni robocze w godzinach 12.00 – 18.00
 • pod nr tel. 508 38 88 40

Rozwój instytucjonalny – profesjonalizacja działań. NIW PROO1a (2019-2021)


Jesteśmy beneficjentami pierwszej edycji Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO1a) Narodowego Instytutu Wolności.

Dzięki środkom NIWu w ciągu trzech lat realizacji programu przeprowadziliśmy remont generalny i doposażenie budynków społecznego domu kultury Miejsce Spotkań, który po dziś dzień jest miejscem otwartym, dostępnym dla mieszkanek i mieszkańców Łodzi, staropolesian i sąsiadów. Na elewacji frontowej zawisł rozpoznawalny neon Miejsca Spotkań. Wprowadziliśmy nową identyfikację wizualną. Wnętrza budynku M przystosowaliśmy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (poszerzone otwory drzwiowe, dostosowana kabina toaletowa). Zbudowaliśmy strategię działania organizacji, misję i wizję, zatrudniliśmy pierwszych pracowników. Przeszkoliliśmy zespół stowarzyszenia (pracowników i wolontariuszy). Mieszkankom i mieszkańcom Łodzi przez trzy lata realizacji programu oferowaliśmy nieodpłatne porady psychologiczne i prawne. Sprofesjonalizowaliśmy działania promocyjne.

Koordynator: Agnieszka Reiske i Szymon Iwanowski
Współpraca: Marta Karbowiak, Iwona Piotrowska, Natalia Szałamacha, Karolina Firaza, Anna Grabowska, Oksana Hałatyn-Burda, Ewa Jaraczewska-Sikora, Magdalena Strzop, wolontariuszki i wolontariusze
Finansowanie: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich


Powstaje Atlas 600-lecia Łodzi

Witek Kopeć, członek stowarzyszenia, w 2015 roku opracował piękną Mapę Dziedzictwa Kulturowego Starego Polesia. Znajdują się na niej historyczne nazwy ulic, wszystkie zabytki, zresztą czego tam nie ma. Zajrzyjcie koniecznie 🙂

W roku 600. urodzin Miasta Łodzi Witek postanowił kontynuować projekt i stworzyć podobną mapę całego miasta. Trzymamy kciuki. Postępy prac można śledzić na profilu fb Atlasu 600-lecia Łodzi.


Republika wakacji – letnie warsztaty dla dzieci i młodzieży (od 2014)

Od 2014 roku w każde wakacje organizujemy warsztaty, dzięki którym udowadniamy dzieciom, że lato w mieście też może być pełne przygód. Przez te wszystkie lata udało nam się zgromadzić wokół tej idei wielu wspaniałych partnerów.

W 2014 wakacje pomogła nam zorganizować, nieistniejąca już, kawiarnia społeczna Kogle Mogle, mieszcząca się przy ul. Legionów 49.

W 2015 gościliśmy dzieci w naszej własnej siedzibie – pierwszej w historii Społecznie Zaangażowanych – przy ulicy 1 Maja 40. W wakacyjne działania włączyły się wtedy fundacje Działania i Urban Forms.

Kolejny, 2016 rok, upłynął pod szyldem „Punktów kultury”, czyli cyklu wakacyjnych zajęć organizowanych przez nas we współpracy z Teatrem Pinokio w różnych przestrzeniach osiedla Stare Polesie: na placach zabaw, w parkach kieszonkowych, na boiskach…

W 2017 roku naszymi partnerami w organizacji niezapomnianego letniego wypoczynku dla dzieci, było Muzeum Książki Artystycznej, Teatr Pinokio i Fundacja Urban Forms. Dodatkowo otrzymaliśmy wtedy wsparcie finansowe od Fundacji Dobroczynności Atlas oraz Fundacji mBanku (w ramach “Wakacji z matematyką”).

Od 2018 roku Republikę Wakacji organizujemy wspólnie z Fundacją W Człowieku Widzieć Brata.


Miejsce Aktywności Lokalnej Wólczańska 168 (od 2019)

31 grudnia 2022 roku zakończyliśmy realizację zadania na zlecenie Urzędu Miasta w Łodzi, które było kontynuacją działań od roku 2019: „Prowadzenie działań animacyjno-integracyjnych w Klubie Sąsiedzkim w Domu Wielopokoleniowym”.

Miejsce Aktywności Lokalnej Wólczańska 168 (wcześniej Klub Sąsiedzki przy Domu Wielopokoleniowym) jest „miejscem otwartym”, co oznacza, że podejmowane w nim działania służyć mają inicjowaniu i wzmacnianiu aktywności społecznej mieszkańców miasta, w szczególności tych z najbliższej okolicy. Zadanie to realizowane jest w duchu otwartości na zróżnicowane pomysły użytkowników, w idei sieciowania i łączenia zasobów oraz poszanowania drugiego człowieka.

Adresatami działąnia są zaróno osoby, które chcą skorzystać z gotowej oferty aktywności, jak i te, które chcą zaproponować wasne zajęcia, bądź chcą zorganizować spotkanie prywatne.

Koordynatorka projektu: Agnieszka Reiske
Animatorki: Ewa Jaraczewska-Sikora (koordynatorka działań w MAL), Karolina Kaczmarek
Personel pomocniczy: Cyryl Kaczykowski oraz wolontariuszki i wolontariusze

Osoby zainteresowane:
– udziałem w zajęciach
– skorzystaniem z sal na własne potrzeby
– wolontariatem na rzecz MAL
zachęcamy do śledzenia aktualności dostępnych na stronie Facebook Miejsce Aktywności Lokalnej Wólczańska 168

Kontakt:
mail: ejaraczewska@spoleczniezaangazowani.pl
tel.: 697 036 963

Wcześniejsze informacje dostępne są TUTAJ


Projekty senioralne (od 2017)

Naszą przygodę z Seniorami rozpoczęliśmy w ramach Senioraliów 2017, w ramach których zorganizowaliśmy kilka wydarzeń tematycznych: zajęcia rękodzielnicze, jogę dla osób starszych, spacer po Starym Polesiu z przewodnikiem (Witold Kopeć) oraz Akademię Filozoficzną (Szymon Iwanowski).

Pokłosiem tych aktywności był realizowany jesienią tego samego roku projekt „Paleta możliwości”. Podjęliśmy wówczas współpracę z czterema domami pomocy społecznej dla osób starszych i zrealizowaliśmy 40 godzin zajęć stacjonarnych i wyjazdowych, wspierających aktywność intelektualną i manulaną podopiecznych.

Najcieplej wspominamy wszystkie sesje portretowe oraz wieczorek taneczny, które dostarczyły wiele wiele wzruszeń zarówno seniorkom i seniorom, jak i nam.
Projekt był finansowany ze środków Urzędu Miasta Łodzi i środków własnych stowarzyszenia.

Koordynacja i pomysł: Agnieszka Reiske
Zespół: Michał Sikora (sesje fotograficzne), Suavas Lewy (muzykoterapia), Katarzyna Żarominska (zajęcia manualne), Oksana Hałatyn-Burda (gimnastyka umysłu)

Od roku 2018 aktywności dla osób 60+ realizujemy we współpracy z Fundacją W Człowieku Widzieć Brata.

W roku 2020, dzięki pomocy wspaniałego wieloletniego Darczyńcy Pana Hakana Avci oraz wielkiej pracy wolontariuszek Magdy Strzop i Kingi Warczyk, mieszkanki zaprzyjaźnionego Domu Pomocy Społecznej z ul. Strzelców Kaniowskich otrzymały indywidualne rekodzielnicze karty świąteczne z życzeniami oraz piękną nową choinkę.
Koordynatorka: Kinga Warczyk


Miejski Program Mikrograntów Łódź 2021


Tytuł projektu: Miejski Program Mikrograntów 2021 – inicjatywy społeczności lokalnych
Czas realizacji: wrzesień – grudzień 2021

Konkurs jest finansowany ze środków budżetu Miasta Łodzi.
Konkurs realizowany jest na terenie Miasta Łodzi, na rzecz jego mieszkanek i mieszkańców.

Rodzaj działań

 • przeprowadzenie konkursu na udzielenie wsparcia finansowego (mikrograntów) na realizację inicjatyw lokalnych
 • wsparcie doradcze wnioskodawców i realizatorów inicjatyw

Informacje dodatkowe

Operator (Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani) wybrany w drodze konkursu ofert realizuje działania na podstawie umowy z Urzędem Miasta Łódź.
Informacje na stronie Urzędu: https://uml.lodz.pl/decydujemy/wspieramy/ngo/mikrogranty/

Bieżące wiadomości m.in. o konkursie dostępne będą w newsletterze: https://miejscespotkan.org/newsletter/

#mikrograntyłódź2021

———————————————————————————————
Dokumenty konkursowe (dostępne od 13.09.2021r.)


Posiedzenie Komisji Konkursowej:
Wyniki oceny formalnej – wszystkie wnioski spełniły wymagania i skierowane zostały do oceny merytorycznej – lista wniosków
Wyniki oceny merytorycznej/wynki konkursulista wniosków

Dla Realizatorów:

——————————————————————————————

Grupy nieformalne poszukujące patronów powinny zwrócić uwagę na tematykę i zakres swojego projektu oraz jego zgodność z celami i działaniami statutowymi potencjalnego Patrona.
Partnerów mozna szukać m.in. tu: Portal Organizacji Pozarządowych, Spis organizacji https://spis.ngo.pl/

Organizacje, które zgłosiły do biura projektu możliwość objęcia PATRONATEM grup nieformalnych (nie ma obowiązku korzystania z patronatu wymienionych ogranizacji, można samemu wyszukać patrona, np. organizację mającą siedzibę w pobliżu realizacji zadania):

Fundacja ARTernatywa
mail: grupa.arternatywa@gmail.com
tel.: +48 507 244 980; https://arternatywa.eu/

Fundacja W Człowieku Widzieć Brata
tel.: 669 322 406
http://www.pomagajznami.org/

Fundacja 2035
email: krzysztofsmug@gmail.com ; http://2035.pl/

Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju Regio
ul. Kamińskiego 3/5 lok.43, 91-427 Łódź
Tel. 693 400 228; https://regiocentrum.pl/

Fundacja Stare Polesie
tel. 519 326 994

Fundacja Płyńmy Razem
plynmyrazem@gmail.com, tel. 601 141 477 

Fundacja Jagiełło
fundacjajagiello@op.pl; tel. 660 216 049
www.fundacjajagiello.pl

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej
ul. Narutowicza 8/10, 90-135 Łódź
tel. 511 214 087; kontakt@inkubatorps.pl
https://inkubatorps.pl/

——————————————————————————————–

MENADŻERKA PROJEKTU/doradczyni: Agnieszka Reiske
Doradczynie: Ewa Jaraczewska – Sikora, Marta Rąkowska-Gromadzka, Marta Karbowiak
Grafika: Marta Karbowiak

Kontakt: mikrogranty@spoleczniezaangazowani.pl, tel. 782 075 949 w godz. 13.00 – 19.00
Biuro projektu: Miejsce Spotkań, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9, bud. S, pok. S1

———————————————————————————————————-
REALIZOWANE INICJATYWYMały mechatronik – Stowarzyszenie 2Piny

———————————————————————————————————-
AKTUALNOŚCI PROJEKTU „Miejski Program Mikrograntów 2021”

15.10.2021 Wyniki oceny merytorycznej
Jest już dostępna lista rankingowa wniosków konkursowych. Gratulujemy! W najbliższych dniach zaprosimy na podpisywanie umów.

06.10.2021 Wyniki oceny formalnej
Wszystkie wnioski, po uzupełnieniu braków, skierowane zostały do oceny merytorycznej.

———————————————————————————————————-

14.09.2021 Spotkania doradcze
Spotkania mogą odbywać się w formie stacjonarnej oraz on-line – według preferencji wnioskodawców. Jedno spotkanie trwa 60 – 90 minut.
Bardzo prosimy o przygotowanie się do spotkań: zapoznanie się z dokumentami konkursowymi, przemyślenie propozycji działań, które chcą Państwo realizować. Dzięki temu spotkania będą efektywniejsze 🙂

Terminy spotkań doradczych stacjonarnych:
17.09.2021 r. (piątek) od 16.00 do 20.00
18.09.2021 r. (sobota) od 12.00 do 16.00
21-24.09.2021 r. (wtorek – piątek) od 16.00 do 20.00
25.09.2021 r. (sobota) od 12.00 do 16.00
28.09 – 1.10.2021 r. (wtorek-piątek) od 16.00 do 20.00
2.10.2021 r. (sobota) od 12.00 do 16.00

Terminy spotkań doradczych on-line:
22 – 24.09.2021 r. (środa – piątek) od 18.00 do 21.00
29.09 – 01.10.2021 r. (środa – piątek) od 18.00 do 21.00

Zapisy: mikrogranty@spoleczniezaangazowani.pl
W razie potrzeby zaproponujemy kolejne terminy.

#mikrograntyłódź2021

———————————————————————————————————-

10.09.2021 Spotkania informacyjne

 • 15.09 (środa), godz. 17.00 – Miejsce Aktywności Lokalnej Wólczańska 168
 • 17.09 (piątek), godz. 18.00 – Miejce Sptkań, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9, sala M11
 • 20.09 (poniedziałek), godz. 17.30 – Biblioteka Gdańska , ul. Gdańska 8
 • 23.09 (czwartek), godz. 17.00 – Biblioteka Rozgrywka, ul. Powstańców Wielkopolskich 3
 • 24.09 (piątek), godz. 17.00 – Biblioteka na Złotnie, ul.Garnizonowa 38

Zgłoszenia: mikrogranty@spoleczniezaangazowani.pl

———————————————————————————————————-

09.09.2021 Konferencja prasowa
W poniedziałek 13 września o godz. 13.00 odbędzie się w biurze projektu konferencja prasowa, w czasie której przedstawimy informacje o Miejskim Programie Mikrograntów 2021 i planowanym konkursie. W konferencji udział wezmą również przedstawiciele Oddziału ds. Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Biurze Aktywności Miejskiej, Urzędu Miasta Łodzi.

Materiały w mediach:
TVP Łódź – przejdź do materiału
Radio Łódź – przejdź do materiału
TV TOYA – przejdź do materiału
———————————————————————————————————-

08.09.2021 Informacje o konkursie
Przekazanie informacji o programie i udostępnienie dokumentacji konkursowej zaplanowane jest na 13 września 2021r.


Staropolescy. Sezon pierwszy (2021)/ Kultura – edukacja, animacja, sieciowanie

Baner - staropolescy - zupełnie inny serial

Tytuł projektu: STAROPOLESCY. Serial osiedlowy, sezon pierwszy
Czas realizacji: kwiecień-grudzień 2021

Rodzaj działań
projekt wykorzystujący różne formy ekspresji, rozwijający kreatywność i umiejętności twórcze uczestników, o charakterze integracyjnym, oparty na współdziałaniu różnych grup wiekowych i społecznych, a w nim:

 • edukacja kulturalna
 • animacja społeczna i kulturalna
 • sieciowanie instytucji kultury

Opis projektu

W czasie działań zmierzać będziemy do przygotowania pięciu 40 minutowych interaktywnych spektakli przeznaczonych do prezentacji w podwórkach. Każdy ze spektakli stanowić będzie kolejny odcinek serii i prezentowany będzie w innym miejscu – w innym podwórzu osiedla Stare Polesie.
Odwołując się do konwencji serialu zaproponujemy cykl wydarzeń włączających i ożywiających miejskie przestrzenie. Współtwórcami i gospodarzami wydarzenia, a zarazem widzami spektaklu będą lokalne mikrospołeczności – mieszkańcy Łodzi, osiedla Stare Polesie.

Co się wydarzy?

 • spotkania animacyjne ze wspólnotami mieszkańców zainteresowanych uczestniczeniem w projekcie (kwiecień/maj’21 – docelowo wybór 5 lokalizacji)
 • warsztaty animacyjne i edukacyjne w każdym z 5 wybranych podwórzy (maj-lipiec’21)
 • przygotowanie materiału do stworzenia miniserialu: scenariusze, teksty piosenek, muzyka, scenografie (maj-sierpień’21)
 • wyjścia do lokalnych instytucji kultury (czerwiec-październik’21)
 • 5 otwartych spektakli w przestrzeniach podwórzy, z zaproszeniem publiczności z sąsiedztwa (sierpień/wrzesień’21)
 • powstanie vidokomiks
 • powstanie „manual” – podręcznik animacji kulturalnej w animowaniu i sieciowaniu społeczności lokalnych

——————————————————————————————–

SPRÓBUJCIE POCZUĆ KLIMAT !


VIDEOREPORTAŻ z realizacji: ZOBACZ

VIDEOKOMIKS: ZOBACZ
Z gościnnym udziałem psa Borysa 🙂


RAPORT EWALUACYJNY pobierz


MANUAL: PODRĘCZNIK PRACY ANIMATORA KULTURY w społecznościach lokalnych pobierz

——————————————————————————————–
ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Menadżer projektu: Agnieszka Reiske
Koordynacja merytoryczna/ koncepcja artystyczna: KONRAD DWORAKOWSKI
Zespół: MARIKA WOJCIECHOWSKA (warsztaty, scenografia), PRZEMYSŁAW BUKSIŃSKI (warsztaty, aktor, animator); PIOTR KLIMEK (kompozycje, udział w spektaklach)
Videokomiks: ANIMUSZ STUDIO Magdalena Parszewska
Animatorka: Oksana Hałatyn-Burda
Aktorki/aktorzy/muzycy: Joanna Chmielecka, Karolina Ryfka Gorzkowska, Maciej Cempura, Jakub Fiszer
Videoreportaż: Adam Musiałowicz
Fotoreportaż: Cyryl Kaczykowski
Ewaluacja: Kamil Brzeziński

Kontakt: biuro@spoleczniezaangazowani.pl, tel. 508 38 88 40
Biuro projektu: Miejsce Spotkań, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9

Współfinansowanie:
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Funduszu Promocji Kultury- państwowego funduszu celowego
Urząd Miasta Łodzi – program „wkłady własne”

Materiały do pobrania:
Zaproszenie na spektakle
Zaproszenie na spotkania
Plakat

Bieżące wiadomości dostępne będą w newsletterze: https://miejscespotkan.org/newsletter/

———————————————————————————————————-

AKTUALNOŚCI PROJEKTU „STAROPOLESCY”

———————————————————————————————————

10.11.2021 WRACAMY DO SIŁ PO STAROPOLESKIM MARATONIE SPEKTAKLOWYM

Zmęczeni, ale szczęśliwi. Tak najkrócej można opisac nasz obecny stan. Mamy nadzieję, że Państwo macie choć w części podobne wrażenia. Może pogoda poskąpiła nam ciepła, a nawet na koniec delikatnie zaznaczyła, że jednak jest listopad, ale atmosfera wokół sceny wydawała się całkiem niezmarznięta.

Niebawem udostępnimy fotorelację.
———————————————————————————————————

28.11.2021 PONAWIAMY ZAPROSZENIE

Pamiętacie, że spotykamy się między 5 a 7 listopada? Ubierzcie się ciepło, a nawet weźcie kocyk – zawsze to przytulniej – i dobrze się bawcie w czasie spektakli. My zapewniamy ciepło z koksowników oraz gorącą herbatę. A w czasie finału jeszcze nawet przekąski.

Zgodnie z zapowiedziami zaprosiliśmy także Gości. Nie zawsze udało się odpowiedzieć na Państwa sugestie, ale przynajmniej dotarliśmy do wybranych osób (Pan Janusz Gajos, Pan Sławomir Sulej, Pan Marcin Gordat) i próbowaliśmy. Nasze plany pokrzyżowały: wyjazd, wiek i zdrowie orz premiera spektaklu.
Ostatecznie swój udział potwierdzili:
1. P. Tomasz Rodowicz – Teatr Chorea
2. P. Teresa Latuszewska – Syrda – Fundacja Urban Forms (murale w Łodzi)
3. P. Konrad Dworakowski – reżyser, autor scenariuszy i tekstów piosenek
4. P. Jolanta Bobras – mieszkanka Starego Polesie, śpiewaczka operowa
5. P. Witol Kopeć – expert w zakresie historii Starego Polesia

———————————————————————————————————

12.10.2021 ZAPRASZAMY NA SPEKTAKLE

5 listopada
godz. 17.00 – Pogonowskiego 80
6 listopada
godz 12.00 – Strzelców Kaniowskich 9
godz. 17.00 – Więckowskiego 32
7 listopada
godz. 12.00 – Pogonowskiego 26
FINAŁ, godz. 17.00 – Kopernika 39

My już wiemy, że będzie kolorowo, radośnie, refleksyjnie, włączająco, a nawet smacznie. Zapisujcie terminy!

———————————————————————————————————

23.09.2021. TRWAJĄ PRÓBY

Mniej nas widać w przestrzeniach osiedla i w Państwa lokalizacjach. Ale uwierzcie, że dużo się dzieje! Co i rusz przez kilka dni słychać w naszych salach w Miejscu Spotkań głosy i muzykę. A cały hałas robią cudowni ludzie z Łodzi, ale i z Opola, Warszawy, Lublina, Szczecina…

A w czasie wakacji, gdy większość z Was wypoczywała tu i ówdzie, my wyczarowywaliśmy scenografię. Jeszcze chwila i dobijemy do brzegu.

———————————————————————————————————

25.08.2021. WRACAMY Z NOWYM HARMONOGRAMEM

Przed nami kilka intensywnych tygodni. W czasie spotkań i warsztatów animatorzy zgromadzą materiał, na bazie którego powstaną spektakle grane z końcem października na kolejnych pięciu podwórzach.

———————————————————————————————————

06.06.2021. UWAGA! ZMIANA HARMONOGRAMU SPOTKAŃ

W związku z licznymi Państwa wyjazdami poza miasto i trudnościami w ustaleniu terminów dogodnych dla większości oraz w odpowiedzi na Państwa sugestie, odwołujemy zaplanowane warsztaty. Kolejne spotkania ustalimy na czas od końca sierpnia do końca września.

———————————————————————————————————-

29.05.2021. ANIMACJE I WARSZTATY W TOKU

Dziękujemy za zaproszenie nas do Państwa przestrzeni. Każde podwórko jest inne, każde z własnymi historiami, każde ciekawe i angażujące. Sporo pracy jeszcze przed nami, ale już jesteśmy ciekawi tego, co zobaczymy jako zwieńczenie wspólnych działań.

———————————————————————————————————

21.05.2021 BUDUJEMY HARMONOGRAM WARSZTATÓW

W najbliższych dniach będziemy się kontaktować z Państwem, by ustalić harmonogram spotkań na kilka następnych tygodni. W czasie spotkań:

 • zaczniemy od wzajemnego poznawania się
 • dalej przejdziemy do mapowania lokalnych zasobów
 • by wreszcie wziąć udział w warsztatach twórczych

———————————————————————————————————-

17.05.2021 WYBRANE LOKALIZACJE
W ramach projektu podejmujemy działania w kolejnych lokalizacjach:
Kopernika 39
Pogonowskiego 80
Więckowskiego 32
28 Pułku Strzelców Kaniowskich 13
Pogonowskiego 26

———————————————————————————————————-

19.04.2021 NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Zapraszamy do kontaktu mieszkanców kamienic zlokalizowanych na Starym Polesiu – tych, którzy zainteresowani są udziałem w naszym projekcie.
Czego oczekujemy?

 • współpracującej społeczności mieszkańców (minimum 10 osób): udziału w animacjach i warsztatach, otwartości na zaproszenie osób spoza kamienicy na realizowane wydarzenia i spektakle, zaangażowania w procesy twórcze w postaci współtworzenia przedstawień, pomocy w realizacji, w tworzeniu scenografii, czasem może upieczenia ciasta, by było bardziej rodzinnie i sąsiedzko 😉
 • podwórza z przestrzenią umożliwiającą zorganizowanie warsztatów i spektakli, w tym dostępu do prądu
 • lokalizacja – ze względów projektowych – na obszarze osiedla Stare Polesie (dotyczy tylko lokalizacji podwórza – uczestnicy mogą byc z całego miasta!)

Dla dzieci i młodzieży (2020)

Dbamy o siebie! Współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Łodzi

Wiedza to MOC! Współfinansowane ze środków Województwa Łódzkiego

Projekty obejmowały cykle zajęć edukacyjno-praktycznych na rzecz dzieci i młodzieży, w rmach których prowadzone były spotkania wspierające rozwój emocjonalny, warsztaty praktyczne rozwijające wyobraźnię i umiejętności manualne oraz wyjścia i wycieczki rekreacyjno-ruchowe (basen, lodowisko, teatr).
Koordynacja działań: Marta Karbowiak i Agnieszka Reiske
Współpraca: Dorota Piskorska, Barbara Michalska, Ewa Jaraczewska-Sikora, Małgorzata Cyrańska, Anna Grabowska, Aleksandra Dulas, Magdalena Strzop, Iwona Piotrowska

Lokalna pomoc edukacyjna – zajęcia rozwojowe wspierające edukację online/ wyrównywanie wiedzy i umiejętności w zakresie j. angielskiego i matematyki. Wspólfinansowane ze środków Urzędu Miasta Łodzi w ramach programu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID19.
Koordynacja działań: Agnieszka Reiske
Współpraca: Greta , Szymon Iwanowski, Monika Olcha, Filip Kamiński, Anna Grabowska, Iwona Piotrowska


Zmieniamy ulice – partycypacja w projektowaniu przestrzeni (2017/2018)

Od grudnia 2017 do stycznia 2018 roku realizowaliśmy na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi pilotażowy projekt, którego celem było wypracowanie modelu współpracy ze społecznością lokalną w ramach rewitalizacji miasta. Na podstawie naszych doświadczeń w konsultowaniu z mieszkankami i mieszkańcami rozwiązań dla ich okolicy, opracowaliśmy wytyczne prowadzenia procesów partycypacyjnych w projektowaniu przestrzeni publicznej.

Więcej informacji znajdziesz na stronie projektu.


Między nami sąsiadami. Program mikrograntowy (2018)

 

Pomysłodawcą Programu mikrograntów “Między Nami Sąsiadami” było Biuro ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi.

Organizatorem Programu było Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani, które opracowało cele i założenia, a następnie zrealizowało Program w ramach usługi polegającej na wypracowaniu modelu wspierania i budowania nieformalnej wspólnoty mieszkańców poprzez działania animacyjno – integracyjne „Modelowa Wspólnota”.

Cel Programu: inicjowanie i/lub wspieranie budowania kapitału społecznego mieszkańców miasta, poprzez wzbudzanie w nich poczucia wspólnoty, integrowanie społeczności lokalnej i motywowanie do podejmowania wspólnych działań. Istotnymi elementami Programu były:

 • praca animatorów w 20. wybranych nieruchomościach, służąca informowaniu, inicjowaniu i wspieraniu aktywności mieszkańców, wspieranie w procesie planowania inicjatyw i przygotowania wniosków konkursowych, pośredniczenie w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi zainteresowanymi realizacją inicjatyw z mieszkańcami, wspieranie w czasie realizacji inicjatyw
 • konkurs na działania animacyjno – integracyjne w 20 wspólnotach z zakresu animacji społecznej, animacji kultury, aktywizacji społeczno – gospodarczej i edukacji dla przedsiębiorczości, pedagogiki oraz profilaktyki społecznej lub animacji sportu i kultury fizycznej.

Działania te zawarte są w projekcie pilotażowym pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2”. Program w ramach projektu pilotażowego finansowany jest ze środków Funduszy Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Koordynatorka projektu: Agnieszka Reiske
Zespół: Oksana Hałatyn-Burda, Barbara Olejarczyk, Paulina Palenica, Marcin Jerzyk

strona www / profil FB


Forum Animatorów Kultury (2018, 2019)

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Działanie realizowane we współpracy z Bałuckim Ośrodkiem Kultury, Centrum OPUS oraz Biurem ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi.

Edycja 2019informacje na stronie wydarzenia

Zdjęcia – animacje w przestrzeniach miasta

Edycja 2018informacje na stronie wydarzenia


MusicaLOVE LOVE (2016)

Na początku 2016 roku nagraliśmy 22-minutowy film w formie musicalu, spełniając życzenie dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia świetlicowe w społecznym domu kultury Miejsce Spotkań. Opiekunami warsztatów, w trakcie których dzieci opracowały teksty piosenek, ruch sceniczny oraz wykonały piosenki w studiu nagrań byli Anna Mrozińska, Suavas Lewy i Ewa Wróblewska. Wybór tematu, któremu poświęcony jest musical oraz treść piosenek to dzieło dzieci i młodzieży.
Nagrania odbyły się na małej scenie Teatru Pinokio w Łodzi, a uroczysta premiera – w Klubie Wytwórnia w marcu 2016 roku. Do realizacji musicalu nie doszłoby, gdyby nie dofinansowanie Fundacji Transatlantyk oraz bez ogromnej pracy wolontariuszy. Cieszymy się z końcowego wyniku, lecz najbardziej z ciężkiej pracy dzieci, która przyniosła spodziewane owoce. Piosenki z musicalu śpiewamy po dziś dzień. Wszystkich utworów można wysłuchać w sieci.  

Koordynator i autor projektu: Szymon Iwanowski
Zespół wspierający: Michał Sikora, Ewa Jaraczewska, Bartosz Sobolewski, Sławomir Woźniak, Aleksandra Kozioł, Agnieszka Reiske


Włócz się… Polesie (2016)

Obraz

To ogólnopolskie studenckie warsztaty urbanistyczno-architektoniczne dedykowane zagadnieniu rewitalizacji tkanki śródmiejskiej Łodzi, organizowane we współpracy z Miejską Pracownią Urbanistyczną przez Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Cirkula działające przy Kolegium Gospodarki Przestrzennej na Politechnice Łódzkiej.

Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani oraz Współ-dzielnia Staropoleska wystąpili w charakterze partnera projektu, a reprezentowały je Marta Karbowiak (jury), Maria Nowakowska (przewodniczka w czasie spaceru), Agnieszka Reiske (konsultacje w czasie opracowywania koncepcji przez uczestników warsztatów).

Galeria zdjęć / Facebook wydarzenia / Strona wydarzenia


Forum Aktywistów Łódzkich (2016)

To inicjatywa związana z budowaniem ponadbranżowej sieci współpracy aktywnych osób i organizacji na rzecz miasta Łodzi. Zapoczątkowana przez przedstawicieli grupy Odnowa Teofilowa, Stow. Nowa Łódź oraz Stow. Społecznie Zaangażowani.

Grupa dyskusyjna na Facebook’u /  Forum w prasie

I Forum Aktywistów Łódzkich

Organizatorzy: Społecznie Zaangażowani, Nowa Łódź, Odnowa Teofilowa
Partner: Szkoła Podstawowa nr 26 w Łodzi

Program:

10 CZERWCA, godz. 17.00 – zapraszamy aktywnie zaangażowanych łodzian na spotkanie warsztatowe. Jego celem jest budowanie współpracy poprzez łączenie sił i pomysłów oraz wspólną realizację działań na rzecz miasta.
Proponujemy Wam spędzenie popołudnia w twórczej atmosferze, aby w kolejnym kroku wspólnie zrealizować mini projekt/y społeczny/e. Bo przecież w jedności siła!

11 CZERWCA, godz. 12.00 – uczestnicy, osoby/ organizacje zainteresowane zaprezentowaniem się będą mogły przygotować swe stoiska w czasie VI Czerwcówki Staropoleskiej


Animacja Strefy Wielkomiejskiej w Łodzi (2015-2016)

Działania wykonywane w ramach projektu „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Konsorcjum:
Stowarzyszenie CAL, Centrum OPUS, Społecznie Zaangażowani


Galeria Społeczna (2015)

Wkrótce opis

Koordynator i autor pomysłu: Szymon Iwanowski
Autor fotoportretów: Michał Sikora

Projekt finansowany ze środków Urzędu Miasta Łodzi i Stowarzyszenia Społecznie Zaangażowani


Odkrywcy Starego Polesia (2015-2016)

“Odkrywcy Starego Polesia” to przygotowanie, wydruk i dystrybucja “Mapy dziedzictwa kulturowego Starego Polesia” wśród 1827 uczniów szkół podstawowych (klas szóstych), gimnazjów i liceów zlokalizowanych na terenie osiedla.

To także gra terenowa-quest, w którym nastolatkowie wezmą udział dobrowolnie, w czasie wolnym. Kartą gry będzie właśnie owa mapa dziedzictwa. Quest będzie przewidywał trzy kategorie wiekowe odpowiadające poszczególnym szczeblom edukacji. Motywacją do udziału w queście, poza samą rozrywką, będą również atrakcyjne nagrody dla zwycięzców i laureatów.

Dlaczego? Stare Polesie to obszar miasta o bardzo zaniedbanej tkance materialnej, w którym występuje koncentracja niekorzystnych zjawisk społecznych, cieszący się złą sławą wśród łodzian i przyjezdnych. To również dzielnica, która intensywnie się rozwinęła na przełomie XIX i XX wieku, bogata w pamiątki tego rozwoju i inne ciekawe miejsca, dla wielu wciąż nieodkryte. Stąd pomysł, aby uczniów tutejszych szkół zainspirować do odkrywania przeszłości tej części Łodzi, tym samym wzbudzając w nich dumę z faktu posiadania więzów ze Starym Polesiem.

Kiedy? Projekt był realizowany w marcu, kwietniu i maju 2015 roku.

Autor i koordynator projektu:
Witold Kopeć (witold.kopec@gmail.com)

Projekt dofinansowany ze środków Fundacji BZW BK
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2015, Urzędu Miasta Łodzi, Stowarzyszenia Społecznie Zaangażowani

W kolejnym roku zrealizowaliśmy projekt „Mali odkrywcy Starego Polesia” dedykowany dzieciom z rodzicami. Polegał na zachęceniu do zainteresowania się swoim osiedlem poprzez realizację serii zadań aktywizujących całe rodziny w zakresie lokalnej historii, architektury, udziału w wydarzeniach kulturalnych.
Zrealizowany we współpracy z Poleskim Ośrodkiem Sztuki.

Autorka i koordynatorka: Agnieszka Reiske

Partnerzy projektów: lokalne gimnazja i licea, Szkoła Podstawowa nr 26


Majówki/ Czerwcówki Staropoleskie (2011-2018)

To pierwsze pikniki na Starym Polesiu. Realizowane w idei łączenia zasobów i sieciowania. Główny partner: Szkoła Podstawowa nr 26 przy ul. Pogonowskiego.


Inne działania od 2011 roku

2011-nadal aktywność w zakresie działań rewitalizacyjnych na obszarze miasta, inicjatywy własne i we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi (Biuro Rewitalizacji) oraz Miejską Pracownią Urbanistyczną

2015 Album Staropoleski – minikonkurs fotograficzny na zdjęcia ze Starego Polesia

2011-2013 wsparcie dla Polaków na Białorusi – zbiórka i przekazywanie darów rzeczowych: ubrań, żywności, art. szkolnych

————————————————————————————————————–