Wyniki oceny formalnej – Miejski Program Mikrograntów 2021

W naborze złożono łącznie 46 wniosków.
Komisja Konkurowa dokonała oceny formalnej – wszystkie wnioski spełniły wymagania dopuszczenia do drugiego etapu oceny.
Lista wniosków.
Pełne informacje o konkursie.